Translations:Draft Text/11/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Bir başlık ve ok içeren bir metin etiketi oluşturmak için Etiket öğesini kullanın. Düz metin veya 3D harfler oluşturmak için Şekil dizesi ile Parça Çıkar kullanın.