Translations:Draft ShapeString/22/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Şekil dizesi'in yerleşimi, Placement özniteliğinin üzerine yazarak veya Placement.Base ve Placement.Rotation özniteliklerinin üzerine yazılarak değiştirilebilir.