Translations:Draft ShapeString/19/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Kapalı bir şekil olmadan daha basit bir metin elemanı eklemek için Taslak Metin kullanın. Bir yönlendirici ve bir ok içeren bir metin etiketi oluşturmak için Taslak Etiket kullanın.