Translations:Draft ShapeString/15/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  • Belirtilen String ve desteklenen bir FontFile tam yolunu kullanarak bir ShapeString bileşik şekli oluşturur.
  • Size sonuçta elde edilen metnin milimetre cinsinden yüksekliğidir.
  • Tracking milimetre cinsinden karakterler arası ek boşluktır.