Translations:Draft Rectangle/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Draft Rectangle.svg Draft Rectangle

Lokalizacja menu
Draft → Rectangle
Workbenches
Draft, Arch
Domyślny skrót
R E
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Draft Ellipse, Part Box