Translations:Draft Move/32/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Farklı düzenlemelerde çeşitli kopyalar üretmek için Dizi, Yol dizisi ve Nokta dizisi kullanın.