Translations:Draft Module/18/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
 • Draft Line.png Dwupunktowa linia: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
 • Draft Wire.png wielopunktowa linia (Polilinia): Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
 • Draft Circle.png Okrąg: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
 • Draft Arc.png Łuk: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Draws an ellipse from two corner points
 • Draft Polygon.png Polygon: Draws a regular polygon from a center and a radius
 • Draft Rectangle.png Prostokąt: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
 • Draft Text.png Tekst: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową
 • Draft Dimension.png Wymiar: Rysuje linię wymiarową
 • Draft BSpline.png BSpline: Draws a B-Spline from a series of points
 • Draft Point.png Point: Inserts a point object
 • Draft ShapeString.png ShapeString: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 • Draft Facebinder.png Facebinder: Creates a new object from selected faces on existing objects
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Draws a Bezier curve from a series of points
 • Draft Label.png Label: Places a label with an arrow pointing to a selected element Dostępne w wersji 0.17