Translations:Draft Facebinder/17/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Görünüm

  • VIEW Pattern: şeklin yüzünü doldurmak için bir Taslak Deseni belirtir. Bu özellik yalnızca VIEW Display Mode "Düz Çizgiler" ise çalışır.
  • VIEW Pattern Size: Taslak Deseni 'nin boyutunu belirtir.