Translations:Draft Facebinder/16/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Özellikler

Veri

  • Data Extrusion: şeklin tüm yüzlerine uygulanacak bir ekstrüzyon kalınlığı belirtir.
  • Data Remove Splitter: True ise, Ekstrüzerin iç kavşaklarını ekstrüzyon sırasında birleştirmeye çalışır.
  • Data Sew: True ise, Ekstrüder üzerine ekstrüzyon sırasında topolojik bir dikiş işlemi gerçekleştirmeye çalışır.