Translations:Draft Facebinder/13/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Yüz kaplama ile katı duvarların yüzlerinden oluşturulmuş