Translations:Draft Ellipse/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Draft Ellipse.svg Draft Ellipse

Lokalizacja menu
Draft -> Ellipse
Workbenches
Draft, Arch
Domyślny skrót
E L
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Draft Circle