Translations:Draft Draft2Sketch/4/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Použití

  1. Vyberte objekt Kreslení nebo Náčrt
  2. Stiskněte tlačítko Draft Draft2Sketch.png Kreslení2Náčrt