Translations:Draft Downgrade/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  1. Vyberte jeden nebo více objektů, které chcete degradovat
  2. Stiskněte tlačítko Draft Downgrade.png Degradace nebo klávesy D a N