Translations:Draft CloseLine/3/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Použití

  1. Spusťte kreslení drátu
  2. Stiskněte tlačítko Draft CloseLine.png Uzavřít nebo klávesu C