Translations:Draft Clone/5/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Özellikleri

  • DATA Nesneler: Klonlanan temel nesnelerin bir listesini belirtir.
  • DATA Ölçek: Klon için her X, Y ve Z yönünde ölçeklendirme faktörünü belirtir.
  • DATA Fuse: eğer True ve DATA Nesneler birbiriyle kesişen birçok şekil içeriyorsa, ortaya çıkan klon onları birlikte tek bir şekilde birleştirir veya bir bileşik oluşturur Bunların 0.17 sürümünde kullanılabilir