Translations:Draft Clone/11/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Orijinal bir nesneden tamamen bağımsız olan basit kopyalar oluşturmak için Taşı, Döndür ve Ölçek kullanın. Kopyaları ortogonal bir dizide konumlandırmak için Dizi; kopyaları bir yol boyunca konumlandırmak için Yol dizisi kullanın; kopyaları belirtilen noktalara yerleştirmek için Nokta dizisi kullanın.