Translations:Draft Circle/6/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Vlastnosti

  • DATAPoloměr: Poloměr kružnice
  • VIEWVzor: Specifikuje šrafovací vzor pro vyplnění drátu
  • VIEWRozměr vzoru: Specifikuje rozměr šrafovacího vzoru