Translations:Draft Arc/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Draft Arc.svg Draft Arc

Lokalizacja menu
Draft → Arc
Workbenches
Draft, Arch
Domyślny skrót
A R
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Draft Circle