Translations:Draft AddConstruction/6/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Nesneleri Grup veya Draft VisGroup 'a eklemek için Gruba ekle komutunu kullanın.