Translations:Arch Window/17/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  • DATAČásti okna: Seznam textových řetězců (5 řetězců na každou komponentu, nastavuje vlastnosti komponent jak jsou uvedeny výše)