Translations:Arch Stairs/7/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Na obrázku nahoře jsou vytvořena dvě schodiště, jedno s plnou strukturou a podestou a druhé s jednotlivými stupni.