Translations:Arch Space/8/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  • DATAZáklad: Základový objekt, pokud existuje (musí to být těleso)
  • DATAHranice: Seznam volitelných prvků hranic