Translations:Arch SectionPlane/8/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  • S vybraným objektem Rovina řezu použijte nástroj 2D kreslení k vytvoření tvaru reprezentujícího pohled řezu v dokumentu