Translations:Arch Module/1/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Giriş

Mimari Tezgahı, FreeCAD'e modern, bina bilgi modellemesi (BIM) iş akışını, duvarlar, yapısal elemanlar, çatılar,pencereler, merdivenler, borular ve mobilya gibi tamamen parametrik mimari öğelerin özelliklerini destekler.endüstriyel temel sınıflar (IFC) verilerini ve Teknik resim tezgahı ile birlikte 2D kat planlarının üretilmesini destekler.