Translations:Arch MeshToShape/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  1. Vyberte objekt sítě
  2. Stiskněte tlačítko Arch MeshToShape.png Síť do tvaru pro vstup do Architektura → Menu Utility