Translations:Arch DAE/2/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Mějte na paměti, že importované objekty budou síťovými objekty a pro optimální vuyžití je bude potřeba změnit na Tvary nebo Arch objekty. Modul Architektura k tomu má několik nástrojů, které vám pomohou s provedením této operace.