Template:Part Tools/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page will be deleted by an administrator!

Reason for deletion: No longer used by any page. The information has been properly moved to Part Workbench/sv.

Primitiver

Detta är verktyg för att skapa primitivobjekt.

 • Part Box.png Låda: Ritar en låda genom att ge dess dimensioner
 • Part Cone.png Kon: Ritar en kon genom att ge dess dimensioner
 • Part Cylinder.png Cylinder: Ritar en cylinder genom att ge dess dimensioner
 • Part Sphere.png Sfär: Ritar en sfär genom att ge dess dimensioner
 • Part Torus.png Torus: Ritar en torus (ring) genom att ge dess dimensioner

Förändra objekt

Detta är verktyg för att förändra existerande objekt. De kommer att låta dig välja vilka objekt som du vill förändra.

 • Part Booleans.png Boolesk: Utför booleska operationer på objekt
 • Part Union.png Förena: Förenar två objekt
 • Part Common.png Gemensamt: Tar bort den gemensamma (skärningen) delen mellan två objekt
 • Part Cut.png Klipp: Klipper (tar bort) ett objekt från ett annat
 • Part Extrude.png Extrudera: Extruderar plana ytor på ett objekt
 • Part Fillet.png Fasning: Fasar (rundar) kanterna på ett objekt
 • Part Revolve.png Rotera: Skapar ett objekt genom att rotera ett annat objekt runt en axel
 • Part Section.png Sektionera: Skapar en sektion genom att skära ett objekt med ett sektioneringsplan
 • Part Chamfer.png Fasning: Fasar (klipper) kanter på ett objekt
 • Part Mirror.png Spegling: Speglar de valda objekten runt en given axel