Part Module

From FreeCAD Documentation
(Redirected from Part Workbench/sv)
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Part Module and the translation is 39% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Workbench Part.svg

FreeCAD's CAD kapabilitet är baserad på OpenCasCade kärnan. Del modulen tillåter FreeCAD att komma åt och använda OpenCasCade objekt och funktioner. OpenCascade är en professionell CAD kärna, som erbjuder avancerad 3D geometrimanipulation och objekt. Del objekten, till skillnad från Nätmodul objekten, är mycket komplexare, och tillåter därför mycket mer avancerade operationer, som koherenta booleska operationer, ändringshistorik och parametriskt beteende.

The objects created with the Part Workbench are relatively simple; they are intended to be used with boolean operations (unions and cuts) in order to build more complex shapes. This modelling paradigm is known as the constructive solid geometry (CSG) workflow, and it was the traditional methodology used in early CAD systems. On the other hand, the PartDesign Workbench provides a more modern workflow to constructing shapes: it uses a parametrically defined sketch, that is extruded to form a basic solid body, which is then modified by parametric transformations (feature editing), until the final object is obtained.

Part objects are more complex than mesh objects created with the Mesh Workbench, as they permit more advanced operations like coherent boolean operations, modifications history, and parametric behaviour.

Part example.jpg

Part Workbench relationships.svg

The Part Workbench is the basic layer that exposes the OCCT drawing functions to all workbenches in FreeCAD


Verktygen

Alla Del modul verktygen finns i Del menyn som kommer fram när du laddar Del modulen.

Primitiver

Detta är verktyg för att skapa primitivobjekt.

 • Part Box.png Låda: Ritar en låda genom att ge dess dimensioner
 • Part Cylinder.png Cylinder: Ritar en cylinder genom att ge dess dimensioner
 • Part Sphere.png Sfär: Ritar en sfär genom att ge dess dimensioner
 • Part Cone.png Kon: Ritar en kon genom att ge dess dimensioner
 • Part Torus.png Torus: Ritar en torus (ring) genom att ge dess dimensioner
 • Part CreatePrimitives.png CreatePrimitives: Ett verktyg för att skapa olika parametriska geometriska primitiver
 • Part Shapebuilder.png Shapebuilder: Ett verktyg för att skapa mer komplexa former från olika parametriska geometriska primitiver

Förändra objekt

Detta är verktyg för att förändra existerande objekt. De kommer att låta dig välja vilka objekt som du vill förändra.

 • Part Extrude.png Extrudera: Extruderar plana ytor på ett objekt
 • Part Revolve.png Rotera: Skapar ett objekt genom att rotera ett annat objekt runt en axel
 • Part Mirror.png Spegling: Speglar de valda objekten runt en given axel
 • Part Fillet.png Fasning: Fasar (rundar) kanterna på ett objekt
 • Part Chamfer.png Fasning: Fasar (klipper) kanter på ett objekt
 • Part RuledSurface.png Ruled Surface:
 • Part Loft.png Loft: Lofts från en profil till en annan
 • Part Sweep.png Sweep: Sopa en eller flera profiler längs en bana
 • Part CompOffsetTools.png Offset tools:
  • Part Offset.png 3D Offset: Constructs a parallel shape at a certain distance from original.
  • Part Offset2D.png 2D Offset: Constructs a parallel wire at certain distance from original, or enlarges/shrinks a planar face. (v0.17)
 • Part Thickness.png Thickness: Hollows out a solid, leaving openings next to select faces.
 • Part ProjectionOnSurface.png Projection on surface: Project a logo, text or any face,wire,edge to a surface. With the projection part it is possible to create a solid or wire. (v0.19)
 • Part Booleans.png Boolesk: Utför booleska operationer på objekt
 • Part Union.png Förena: Förenar två objekt
 • Part Common.png Gemensamt: Tar bort den gemensamma (skärningen) delen mellan två objekt
 • Part Cut.png Klipp: Klipper (tar bort) ett objekt från ett annat
 • Part CompJoinFeatures.png Join features: smart booleans for walled objects (e.g., pipes) (v0.16)
  • Part JoinConnect.png Connect: Connects interiors of objects (v0.16)
  • Part JoinEmbed.png Embed: Embeds a walled object into another walled object (v0.16)
  • Part JoinCutout.png Cutout: Creates a cutout in a wall of an object for another walled object (v0.16)
 • Part CompSplittingTools.png Splitting tools: (v0.17)
  • Part BooleanFragments.png Boolean fragments: makes all the pieces that can be obtained by Boolean operations between objects (v0.17)
  • Part SliceApart.svg Slice a part: tool to split shapes by intersection with other shapes
  • Part Slice.png Slice: Splits an object into pieces by intersections with another object (v0.17)
  • Part XOR.png XOR: removes space shared by even number of objects (symmetric version of Cut) (v0.17)

Other tools

 • Part ImportCAD.png Import CAD: This tool allows you to add a file *.IGES, *.STEP, *.BREP to the current document.
 • Part ExportCAD.png Export CAD: This tool allows you to export a part object in a *.IGES, *.STEP, *.BREP file.
 • Part ShapeFromMesh.png Shape from Mesh: Creates a shape object from a mesh object.
 • Convert to solid: Converts a shape object to a solid object.
 • Reverse shapes: Flips the normals of all faces of the selected object.
 • Part CreateSimpleCopy.svg Create simple copy: Creates a simple copy of the selected object.
 • Part RefineShape.png Refine shape: Cleans faces by removing unnecessary lines.
 • Part CheckGeometry.png Check geometry: Checks the geometry of selected objects for errors.
 • Measure: Allows linear and angular measurement between points/edges/faces.
 • Part Attachment.svg Attachment: Attachment is a utility to attach an object to another one.

Preferences

Förklaring av koncepten

I OpenCasCade terminologi, så skiljer vi mellan geometriska primitiver och (topologiska) former. En geometrisk primitiv kan vara en punkt, en linje, en cirkel, ett plan, etc. eller även mer komplexa typer som en B-Spline kurva eller yta. En form kan vara ett hörn, en kant, en tråd, en yta, en solid eller en sammansättning av andra former. De geometriska primitiverna är inte gjorda för att direkt visas i 3D scenen, utan snarare för att användas som bygggeometri för former. Till exempel så kan en kant skapas av en linje eller av en cirkeldel.

Vi skulle kunna säga att geometriprimitiver är "formlösa" byggblock, och former är den riktiga spatiala geometrin som är byggd på dem.

För att få en komplett lista på dem, se OCC documentation och leta efter Geom_Geometry och TopoDS_Shape. Där kan du också läsa mer om skillnaderna mellan geometriska objekt och former. Notera att OCC dokumentationen inte är tillgänglig online (du måste ladda ned ett arkiv) och är mest riktad till programmerare, inte till slutanvändare. Men förhoppningsvis hittar du tillräckligt med information här för att kunna börja.

De geometriska typeerna kan uppdelas i två huvudgrupper: kurvor och ytor. Från kurvor (linje, cirkel, ...) så kan du bygga en kant, från ytor (plan, cylinder, ...) så kan en yta byggas. Den geometriska primitiven linje är till exempel obegränsad, d.v.s. den är definierad av en basvektor och en riktningsvektor emedan dess formrepresentation måste vara något som begränsas av en start och en slutpunkt. Och en låda -- en solid -- kan skapas av sex begränsade plan.

Från en kant eller yta så kan du också gå tillbaka till dess motsvarande geometriska primitiv.

Så, av former så kan du bygga mycket komplexa delar eller, åt andra hållet, plocka ut alla delformer som en mer komplex form är gjord av.

Skript

See also: Part scripting

Den huvudsakliga data strukturen som används i Del modulen är BRep datatypen från OpenCascade.

Nästan alla Del modulens innehåll och objekttyper finns nu tillgängliga för python skript. Detta inkluderar geometriska primitiver, som Linje och Cirkel (eller Cirkelbåge), och alla topologiska former, som Hörn, Kanter, Trådar, Ytor, Solider och Sammansättningar. För vart och ett av dessa objekt, så finns flera metoder att skapa dem, och för en del av dem, speciellt de topologiska formerna, så finns avancerade operationer som booleska förening/skillnad/skärning . Utforska innehållet in Del modulen, som det är beskrivet i FreeCAD Skript Grunder sidan, för att lära dig mer.

Exempel

För att skapa en linje, växla till Python konsolen och skriv:

import Part,PartGui 
doc=App.newDocument() 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Låt oss gå igenom ovanstående python exempel steg för steg:

import Part,PartGui
doc=App.newDocument()

laddar Del modulen och skapar ett nytt dokument

l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)

Linje är egentligen ett linjesegment, därför start och slutpunkten.

doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()

Detta lägger till en Del objekttyp till dokumentet och tilldelar linjesegmentets formrepresentation till 'Shape' egenskapen på det tillagda objektet. Det är viktigt att förstå att vi använde en geometrisk primitiv (Part.line) för att skapa en topologisk form av den ( toShape() metoden). Endast former kan adderass till dokumentet. I FreeCAD, så används geometriprimitiver som "byggstrukturer" för former.

doc.recompute()

Uppdaterar dokumentet. Detta förbereder också den visuella representationen av det nya del objektet.

Notera att en Linje kan skapas genom att du specificerar dess start och slutpunkt direkt i konstruktorn, till exempel Part.Line(point1,point2) eller vi kan skapa en standardlinje och ändra dess egenskaper efteråt, som vi gjorde här.

En cirkel kan skapas på ett liknanade sätt:

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
f.Shape = c.toShape()
doc.recompute()

Notera igen, att vi använde cirkel (geometriprimitiv) för att konstruera en form av den. Vi kan förstår fortfarande komma åt vår konstruktionsgeometri efteråt, genom att göra:

s = f.Shape
e = s.Edges[0]
c = e.Curve

Här tar vi formen av vårt objekt f, sedan tar vi dess lista av kanter, i detta fall kommer det endast att vara en, eftersom vi gjorde hela formen av en enda cirkel, så vi tar endast den första punkten i Kant listan, och vi tar dess kurva. Varje Kant har en Kurva, vilken är den geometriprimitiv den är baserad på.

Gå till Topologiska data skript sidan om du vill veta mer.

Tutorials