PartDesign Workbench

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page PartDesign Workbench and the translation is 11% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Workbench PartDesign.svg

Razem z wydaniem wersji release FreeCAD-a, warsztat PartDesign został zmieniony. Ten dokument opiera się o nową wersje programu. Dla wersji 0,16 jest strona PartDesign Legacy.


Wprowadzenie

Warsztat PartDesign ma wiele zaawansowanych narzędzi za pomocą których możesz zamodelować złożone części. Skupia się on na tworzeniu części mechanicznych, które mogą być następnie złożone w końcowy produkt. Niemniej jednak utworzone bryły mogą być używane do innych celów np architectural design, FEM analysis, lub druk 3d.

PartDesign Workbench jest nierozerwalnie związany z warsztatem Sketcher. Użytkownik zazwyczaj tworzy szkic (sketch), a następnie używa narzędzia PartDesign Pad które służy do "wyciągnięcia" i utworzenia podstawowej bryły, a następnie ta bryła jest dalej modyfikowana.

Podczas gdy warsztat Part opiera się na [1] (CSG) do budowania kształtów, PartDesign używa modelowania parametrycznego, co oznacza podstawowa bryła jest przekształcana przez dodawanie nowych elementów, do momentu uzyskania końcowego kształtu. Zobacz stronę funkcje edycji dla głębszego poznania tematu, a następnie zobacz tutorial Tworzenie prostych części w PartDesign aby zacząć tworzenie bryły.

The bodies created with PartDesign are often subject to the topological naming problem which causes internal features to be renamed when the parametric operations are modified. This problem can be minimized by following the best practices described in the feature editing page, and by taking advantage of datum objects as support for sketches and features.

PartDesign Example.png

Narzędzia

Narzędzia warsztatu Part Design są umieszczone w pasku narzędziowym pod pozycją "PartDesign".Pojawi się ona dopiero po wybraniu warsztatu Part Design

Narzędzia organizujące strukturę dokumentu

Te narzędzia mają za zadanie organizacje elementów w drzewie modelu

 • Std Part.png Part: dodaje nową część do dokumentu, i oznacza ją jako aktywna.

Part Design Helper tools

 • PartDesign Body.png Create body: Creates a Body in the active document and makes it active.
 • PartDesign NewSketch.png Create sketch: creates‎ a new sketch on a selected face or plane. If no face is selected while this tool is executed, the user is prompted to select a plane from the Tasks panel. The interface then switches to the Sketcher_Workbench in sketch editing mode.
 • Sketcher MapSketch.png Map sketch to face: Maps a sketch to a previously selected plane or a face of the active body.

Part Design Modeling tools

Datum tools

Additive tools

These are tools for creating base features or adding material to an existing solid body.

 • PartDesign Pad.png Pad: wyciąga bryłę z wybranego szkicu.
 • PartDesign Revolution.png Revolution: creates a solid by revolving a sketch around an axis. The sketch must form a closed profile.
 • PartDesign AdditiveLoft.png Additive loft: creates a solid by making a transition between two or more sketches.
 • PartDesign AdditivePipe.png Additive pipe: creates a solid by sweeping one or more sketches along an open or closed path.

Subtractive tools

These are tools for subtracting material from an existing body.

 • PartDesign Pocket.png Pocket: creates a pocket from a selected sketch.
 • PartDesign Hole.png Hole: creates a hole feature from a selected sketch. The sketch must contain one or multiple circles.
 • PartDesign Groove.png Groove: creates a groove by revolving a sketch around an axis.
 • PartDesign SubtractiveLoft.png Subtractive loft: creates a solid shape by making a transition between two or more sketches and subtracts it from the active body.
 • PartDesign SubtractivePipe.png Subtractive pipe: creates a solid shape by sweeping one or more sketches along an open or closed path and subtracts it from the active body.

Transformation tools

These are tools for transforming existing features. They will allow you to choose which features to transform.

 • PartDesign Mirrored.png Mirrored: mirrors one or more features on a plane or face.
 • PartDesign LinearPattern.png Linear Pattern: creates a linear pattern based on one or more features.

Dress-up tools

These tools apply a treatment to the selected edges or faces.

 • PartDesign Fillet.png Fillet: fillets (rounds) edges of the active body.
 • PartDesign Chamfer.png Chamfer: chamfers edges of the active body.
 • PartDesign Draft.png Draft: applies an angular draft to selected faces of the active body.
 • PartDesign Thickness.png Thickness: creates a thick shell from the active body and opens selected face(s).

Boolean

 • PartDesign Boolean.png Boolean operation: imports one or more Bodies or PartDesign Clones into the active body and applies a Boolean operation.

Extras

Some additional functionality found in the Part Design menu:

 • Migrate: migrates files created with older FreeCAD versions. If the file is pure PartDesign feature-based, migration should succeed. If the file contains mixed Part/Part Design/Draft objects, the conversion will most likely fail.
 • PartDesign WizardShaft.png Shaft design wizard: Generates a shaft from a table of values and allows to analyze forces and moments. The shaft is made with a revolved sketch that can be edited.
 • PartDesign InternalExternalGear.png Involute gear: creates an involute gear profile that can be used by a Pad.

Contextual Menu tools

 • PartDesign MoveTip.png Set tip: redefines the tip, which is the feature exposed outside of the Body.
 • Move object after other object: allows reordering of the Body tree by moving the selected sketch, datum geometry or feature to another position in the list of features.

Preferences

Tutorials

Links