PartDesign Pad

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page PartDesign Pad and the translation is 58% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎Türkçe

PartDesign Pad.svg PartDesign Pad

Menu location
Part Design → Pad
Workbenches
PartDesign
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also
None


Opis

Narzędzie Pad wyciąga szkic z bryły w kierunku odpowiadającym pozycji szkicu. Od wersji 0.17 można również użyć ścian na bryle zamiast szkiców.

PartDesign Pad example.svg

"Szkic (A) po lewej, bryła (B) stworzona po użyciu narzędzia Pad po prawej"

dla wersji v0.16 i starszych Jeśli wybrany szkic zostanie odwzorowany na powierzchnię istniejącej bryły lub innej funkcji Part Design, Pad będzie z nią połączona.

Jak używać

 1. Wybierz szkic na podstawie którego chcesz wyciągnąć jakiś kształt. Od wersji v0.17 możesz też wybrać jedną ze ścianek bryły.
 2. Naciśnij przyciskPartDesign Pad.png Pad.
 3. Wybierz parametry dla operacji Pad (opisane w następnym akapicie)
 4. Naciśnij OK.

Opcje

Kiedy używamy funkcji Pad, w combo view automatycznie pokazują się parametry dla funkcji Pad.

Pad parameters cropped.png

Type

Opcja Type pozwala na wybranie pięciu różnych sposobów określania długości, na jaką Pad będzie wyciągany.

Dimension

Podaj długość Pad-u. Domyślnie, kształt wyciągany jest "poza" bryłę, ale może to zostać zmienione wybierając opcje "Reversed". Extrusions occur normal to the defining sketch plane. Za pomocą opcji Symmetric to plane the pad will extend half of the given length to either side of the sketch plane the pad will extend half of the given length to either side of the sketch plane. Negative dimensions are not possible. Use the Reversed option instead.

Two dimensions

Pozwala na podanie drugiej długości, odpowiadającej wyciągnięciu obiektu w drugą przeciwną stronę. Ponownie można go zmienić, zaznaczając opcję „Reversed”.

To last

The pad will extrude up to the last face of the support in the extrusion direction. If there is no support, an error message will appear.

To first

The pad will extrude up to the first face of the support in the extrusion direction. If there is no support, an error message will appear.

Up to face

The pad will extrude up to a face in the support that can be chosen by clicking on it. If there is no support, no selections will be accepted.

Length

Defines the length of the pad. Multiple units can be used independently of the user's units preferences (m, cm, mm, nm, ft or ', in or ").

Symmetric to plane

Tick the checkbox to extend half of the given length to either side of the sketch plane.

Reversed

Reverses the direction of the pad.

Właściwości

 • DATARefine: v0.17 i wyżej prawda lub fałsz. Czyści resztkowe krawędzie pozostawione po operacji. Ta właściwość jest początkowo ustawiana zgodnie z ustawieniami użytkownika (znajduje się w „Preferencje → Projekt części → Ogólne → Ustawienia modelu”). Można to zmienić ręcznie. Ta właściwość zostanie zapisana w dokumencie FreeCAD.

Ograniczenia

 • tak jak wszystkie funkcje warsztatu Part Design, Pad tworzy bryłę. a zatem szkic musi zawierać "zamknięty" kształt. Jeśli kształt nie jest "zamknięty" pojawi się błąd Failed to validate broken face. W większym szkicu może znajdować się wiele zamkniętych kształtów, pod warunkiem, że żaden z nich się nie przecina (na przykład prostokąt z dwoma okręgami w środku).
 • Algorytmy używane w To First i To Last:
  • Create a line through the centre of gravity of the sketch
  • Find all faces of the support cut by this line
  • Choose the face where the intersection point is nearest/furthest from the sketch
This means that the face that is found might not always be what you expected. If you run into this problem, use the Up to face type instead, and pick the face you want.
For the very special case of extrusion to a concave surface, where the sketch is larger than this surface, extrusion will fail. This is a unresolved bug.
 • v0.16 and below There is no automatic cleanup, e.g. of adjacent planar surfaces into a single surface. You can fix this manually in the Part workbench with Refine shape (which creates an unlinked, non-parametric solid) or with the Refine shape feature from the OpenSCAD Workbench which creates a parametric feature.