Návrh dílu Deska

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page PartDesign Pad and the translation is 32% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎Türkçe

PartDesign Pad.svg Návrh dílu Deska

Umístění Menu
Návrh dílu -> Deska
Pracovní stoly
Návrh dílu, Kompletace
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo


Úvod

'Vybraný náčrt do desky' - Tento nástroj vezme vybraný náčrt ('definující náčrt') a vytvoří z něho 'desku'. Pojem deska je zde obecně používán pro objekt vzniklý vysunutím náčrtu. Například, pokud je náčrt vytvořen ze dvou soustředných kružnic a následně je na ně aplikován nástroj Deska, bude výsledkem válec:

PartDesign Pad example.svg

Sketch (A) shown on the left; end result after pad operation (B) on the right.

v0.16 and below If the selected sketch is mapped to the face of an existing solid or another Part Design feature, the pad will be fused to it.

How to use

 1. Select the sketch to be padded. In v0.17 and above, a face on the existing solid can alternatively be used.
 2. Press the PartDesign Pad.png Pad button.
 3. Set the Pad parameters (see next section).
 4. Click OK.

Volby

Při vytváření desky nabízí dialogové okno 'parametrů desky' pět různých způsobů zadání výšky do jaké bude deska vysunuta

Pad parameters cropped cs.png

Rozměr

Zadání číselné hodnoty pro výšku desky. Defaultní směr vysunutí je ven z podkladu, ale může to být změněno zakliknutím volby Opačně. Vysunutí je ve směru kolmém k definující rovině náčrtu. S volbou Symetricky s rovinou bude deska vysunuta z poloviny na jedné straně roviny a z poloviny na druhé straně roviny. Záporný rozměr není povolen. Místo toho použijte volbu Opačně.

Dva rozměry

Umožňuje zadat druhý rozměr. Pak se deska o tuto vzdálenost vysune na opačnou stranu (vzhledem k podkladové rovině). Opět lze využít volby Opačně.

K poslední

Deska se vysune až k poslední ploše tělesa ve směru vysunutí. Není-li v daném směru žádná plocha, zobrazí se chybové hlášení.

K první

Deska se vysune k první ploše tělesa ve směru vysunutí. Není-li v daném směru žádná plocha, zobrazí se chybové hlášení.

Až k ploše

Deska se vysune až k ploše v objektu, která je vybrána kliknutím na ni. Není-li zde žádný objekt, nebude akceptován žádný výběr.

Length

Defines the length of the pad. Multiple units can be used independently of the user's units preferences (m, cm, mm, nm, ft or ', in or ").

Symmetric to plane

Tick the checkbox to extend half of the given length to either side of the sketch plane.

Reversed

Reverses the direction of the pad.

Properties

 • DATARefine: v0.17 and above true or false. Cleans up residual edges left after the operation. This property is initially set according to the user's settings (found in Preferences → Part design → General → Model settings). It can be manually changed afterwards. This property will be saved with the FreeCAD document.

Omezení

 • Algoritmus použitý pro K první a K poslední je následující:
  • Vytvoří přímku skrz střed těžiště náčrtu
  • Najde všechny plochy objektu, kterými tato přímka prochází
  • Vybere plochu, ve které je nejbližší/nejvzdálenější průsečík od náčrtu
 • To znamená, že nalezená plocha nemusí být pokaždé ta, kterou jste očekávali. Pokud narazíte na tento problém, použijte místo toho typ Až k ploše a vyberte plochu, kterou chcete.
 • Ve velmi speciálním případě vysunutí do konkávního povrchu, kde náčrt je větší než tento povrch, skončí operace chybou. Je to neřešitelný problém.
 • Není zde automatické čištění, např. přilehlé rovinné povrchy do jednoho povrchu. To můžete upravit ručně v pracovní ploše Díl použitím Vyčistit tvar.