Parça Tasarım Tezgahı - Cisim Oluştur

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page PartDesign Body and the translation is 72% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎Türkçe
Arrow-left.svg Previous: Group.svg Group

PartDesign Body Create New.svg {{{Name/tr}}}

Menü konumu
Parça tasarım → Cisim Oluştur
Tezgahlar
Parça tasarım
Varsayılan kısayol
Hiçbiri
Versiyonda tanıtıldı
-
Ayrıca bkz
Parça Oluştur


Tanım

Cisim Oluştur Eskizler, veriler ve parça tasarım ile ilgili bir dizi özellikleri içeren tek bir bitişik katı oluşturur. Özellikler tarafından referans olarak kullanılabilecek bir Orijin (standart düzlem ve eksenlerle) sağlar. Ayrıca, özel özellikleri taşımaya gerek kalmadan bir birim olarak serbestçe hareket ettirilebilir.

0.17 sürümünde kullanılabilir

PartDesign Body tree.pngPartDesign Body example.png

Aktif Durum

Bir FreeCAD belgesi birden fazla Cisim içerebilir. Bu nedenle, belirli bir Cisme yeni bir özellik eklemek için aktif hale getirilmesi gerekir. Aktif bir gövde, ağaç görünümünde açık mavi bir arka plan rengiyle gösterilecektir. V0.18'de, Model ağacındaki etiketi de koyu renkli olarak gösterilecektir.

PartDesign Body tree-01.png

Bir Cismi etkinleştirmek, aynı zamanda aktif çalışma tezgahı değilse, arayüzü otomatik olarak Parça tasarım tezgahına da geçirir.

Bir seferde sadece tek bir Cisim aktif olabilir.

Orijin

Orijin, üç standart eksenden (X, Y, Z) ve üç standart düzlemden (XY, XZ ve YZ) oluşur. Eskizler bu düzlemlere eklenebilir. Parça içindeki tüm unsurlar Parça'nın orijini ile ilişkilendirilir; bu, Parçanın, içerisindeki öğelerin yerleşimini etkilemeden, küresel koordinat sistemine göre hareket ettirilebileceği ve döndürülebileceği anlamına gelir.

PartDesign Body tree-02.png

Temel Özellik

Temel özellik, tanım gereği Cisim'de oluşturulan ilk Parça tasarım özelliğidir. Ancak, eski tezgahların ve diğer özelliklerin eklenebileceği bir temel özellik olarak, diğer tezgahlarda içe eklenen veya modellenen katı bir şekil kullanmak mümkündür.

PartDesign Body tree-03.png

İpucu

İpucu, Cismin dışında kalan özelliktir. Ağacın altındaki son özelliğe otomatik olarak ayarlanır. Ancak bazen, Cisim ağacında daha önceki bir özelliğe geçmek için yararlı olabilir; o zaman daha önce eklenmiş olması gereken özellikleri eklemek mümkündür. Cisim ağacında, ipucu için ayarlanan özellik, içinde beyaz bir aşağı ok bulunan yeşil bir nokta görüntüler.

PartDesign Body tree-04.png

Daha fazla detay için PartDesign MoveTip.png İpucu Taşı sayfasına bakınız.

Görünürlük Yönetimi

Cismin görünürlüğü, içerdiği herhangi bir cismin görünürlüğünün yerini alır. Cisim gizliyse, görünürlükleri true olarak ayarlanmış olsa bile içerdiği nesneler de gizlenir. Bir seferde yalnızca bir özellik görünebilir. Gizli bir özellik seçmek ve boşluk çubuğuna basmak onu görünür hale getirecek ve daha önce görünen özelliği otomatik olarak gizleyecektir.

Diğer tezgahlarla etkileşim

Varsayılan olarak, bir Cisim altındaki nesneler seçilebilir ve bu elbette Parça tasarım'daki özellikleri düzenlemek ve eklemek için gereklidir. Ancak , sonuçlar beklenmedik olabileceğinden, diğer tezgahlardan (Parça veya Taslak gibi) işlemler oluşturmak için bir Cismin özelliklerini seçmek önerilmez; Her durumda, "Bağlantılar izin verilen kapsam dışına çıkıldı", şeklinde bir hata Rapor görünümünde görünecektir.

Bu nedenle, diğer tezgahlarla etkileşimler için, Model ağacından yalnızca Cismin kendisi seçilmelidir. Gövde üzerinde belirli bir topoloji seçmenin gerekli olduğu durumlarda (tepe, kenar, yüz), Cismin Görüntüleme Modu Gövde görünümü özelliği, Geçiş (varsayılan) ile Uç arasında değiştirilebilir . Bu özelliğe Görünüm panelinden erişilebilir. Gelen Öneri modunda Gövde altında nesnelere erişimi (özellikler, veriler, eskizler) devre dışıdır; İpucu özelliği dışındaki her şey, hangi nesne görünür olarak ayarlanmış olursa olsun 3D görünümde gizlenir.

Diğer tezgahlarda işlemler tamamlandıktan sonra, Cismi düzenleyebilmek için, Cismi görüntüle modu özelliğini sıfırlamayı unutmayın.

Nasıl kullanılır

Press the PartDesign Body.png Create body button. The new Body is created and automatically becomes active.

Usage Notes

 • Double-click the Body in the Model tree OR right-click and select Toggle active body to activate or deactivate a body. If another body is already active, it will be automatically deactivated.
 • If a solid shape is selected first, a BaseFeature solid object is added to the Body; the BaseFeature is linked to the original solid shape. Accepted shapes can be an imported solid, or a solid made in any other FreeCAD workbench.
 • In a new document, if a sketch is created from the PartDesign workbench toolbar, a new Body will be automatically created.

Özellikler

 • VIEWDisplay Mode Body: Ekranı iki mod arasında ayarlar:
  • Üzerinden (varsayılan), cismin içindeki her şey (özellikler, veriler, eskizler vb.) görünür. Cismin içine özellikler eklemek ve düzenlemek için kullanılan moddur.
  • Tip , ayarlanan tipe göre sadece vücudun şeklini gösterir; eskizler dahil diğer her şey görünümden gizlenir ve görüntülenemez. Pratik kullanım: "Tip", diğer tezgahlardan operasyonlar oluşturmak için cismin kenarlarının ve yüzlerinin seçimine izin verir.
 • DATATip: Tip olarak tanımlanan özelliği görüntüler / ayarlar.
 • DATABase Feature: Temel özellik olarak kullanılan harici şekli görüntüler/ayarlar. Bir Parça tasarım özelliği temel özellik ise geçerli değildir.
 • DATAPlacement: Cismin 3D uzayda yönünü ve konumunu belirtir. Yerleşim bölümüne bakınız.
 • DATALabel:Etiket işleme verilen addır. Bu ad, istediğiniz zaman değiştirilebilir.
 • DATAGroup:Cismin içindeki referans verilen nesneleri listeler.


Arrow-left.svg Previous: Group.svg Group