Makro Rozbal Krabici

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Macro Unfold Box and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano

Macro Unfold Box.png Makro Rozbal Krabici

Popis
Toto makro rozloží povrchy krabice jakéhokoliv tvaru a nakreslí je na stránku.
This macro must be upgraded cause error indentation and space mixed with tabulation

Version macro : 1.0
Date last modification : 2013-09-20
Download : ToolBar Icon
Autor
Hervé B.
Download
ToolBar Icon
Odkazy
Verze
1.0
Datum poslední úpravy
2013-09-20
Verze FreeCAD
Výchozí zástupce
None
Viz též
None


Deskriptivní

Toto makro rozloží povrchy krabice jakéhokoliv tvaru a nakreslí je na stránku.

Macro unfoldBox1.png

Macro_unfoldBox


Instalace

Zkopírujte kód makra do souboru v adresáři :

 • Linux & Mac  : $home/.Freecad/Mod/unfoldBox.
 • Windows : C:\Program Files\FreeCAD0.13

Přidejte šablony : A3_Landscape_Empty.svg A3_Landscape.svg A4_Landscape_Empty.svg A4_Landscape.svg
Cf Makro pro rozložení povrchů krabice

Volby

 1. Měřítko ruční nebo automatické
 2. Formát stránky: a3/a4, cartridge (cf FreeCAD šablony)
 3. Je-li to možné seskup výkresy na stejnou stránku.
 4. Sešít nebo nesešít okraje kousků.

Použití

 1. Vyber krabici vytvořenou například pomocí nástroje Díl::Profilování.
 2. Rozděl jej (cf Draft menu) do nárysů
 3. Vyber povrchy
 4. Spusť makro

Skript

ToolBar icon Macro Unfold Box.png

Macro_unfoldBox.FCMacro


#***************************************************************************
#*                                     *
#*  Copyright (c) 2013 - DoNovae/Herve BAILLY <hbl13@donovae.com>     *
#*                                     *
#*  This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
#*  it under the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL)  *
#*  as published by the Free Software Foundation; either version 2 of   *
#*  the License, or (at your option) any later version.          *
#*  for detail see the LICENCE text file.                 *
#*                                     *
#*  This program is distributed in the hope that it will be useful,    *
#*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of    *
#*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     *
#*  GNU Library General Public License for more details.         *
#*                                     *
#*  You should have received a copy of the GNU Library General Public   *
#*  License along with this program; if not, write to the Free Software  *
#*  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 *
#*  USA                                  *
#*                                     *
#***************************************************************************

#####################################
# Macro unfoldBox
#   Unroll of a ruled surface
#####################################
import FreeCAD , FreeCADGui , Part, Draft, math, Drawing , PySide, os
from PySide import QtGui,QtCore
from FreeCAD import Base
fields_l = [] 
unroll_l = [] 

#####################################
#####################################
# Functions 
#####################################
#####################################

#####################################
# Function errorDialog 
#####################################
def errorDialog(msg):
  diag = QtGui.QMessageBox(QtGui.QMessageBox.Critical,u"Error Message",msg )
  diag.setWindowFlags(PySide.QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint)
  diag.exec_()


#####################################
# Function proceed 
#####################################
def proceed():
  QtGui.qApp.setOverrideCursor(QtCore.Qt.WaitCursor)

  FreeCAD.Console.PrintMessage("===========================================\n")
  FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox: start.\n")
  try:
   file_name = fields_l[0].text()
   scale  = float(fields_l[1].text())
   scale_auto = scale_check.isChecked()
   a3 = a3_check.isChecked()
   cartridge = cartridge_check.isChecked()
   onedrawing = onedrawing_check.isChecked()
   sewed = sewed_check.isChecked()
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.file_name: "+file_name+"\n")
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.scale: "+str(scale)+"\n")
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.scale_check: "+str(scale_auto)+"\n")
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.a3_check: "+str(a3)+"\n")
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.cartridge: "+str(cartridge)+"\n")
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.onedrawing: "+str(onedrawing)+"\n")
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.sewed: "+str(sewed)+"\n")
  except:
   msg="unfoldBox: wrong inputs...\n"
   FreeCAD.Console.PrintError(msg)
   errorDialog(msg)

  QtGui.qApp.restoreOverrideCursor()
  DialogBox.hide()
  #
  # Get selection
  #
  sel=FreeCADGui.Selection.getSelection()
  faceid=0
  objnames_l=[]
  tree_l=[]
  grp=FreeCAD.activeDocument().addObject("App::DocumentObjectGroup", str(file_name)) 
  for objid in range( sel.__len__() ):
   obj=Draft.clone(sel[objid])
   grp.addObject(obj)
   objnames_l.append( [ obj , sel[objid].Name ] )

  unfold=unfoldBox()
  if sewed : 
    objnames_l=unfold.done(objnames_l)
    grp.addObject(objnames_l[0][0])
  else:
    for objid in range( objnames_l.__len__() ):
     unfold.moveXY(objnames_l[objid][0])

  id=0
  while objnames_l.__len__() > 0:
    draw=Drawing2d( scale, scale_auto , a3 , cartridge , onedrawing , FreeCAD.activeDocument().Name , "Page"+str(id) ) 
    objnames_l=draw.all( objnames_l )
    id=id+1
    FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox: obj_l= "+str(objnames_l.__len__())+"\n")

  FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox: end.\n")
  FreeCAD.Console.PrintMessage("===========================================\n")


#####################################
# Function close 
#####################################
def close():
  DialogBox.hide()

#####################################
# Class unfoldBox 
#####################################
class unfoldBox:
 #####################################
 # Function __init__ 
 #####################################
 def __init__(self):
   FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.unfoldBox\n")
   self.LIMIT=0.0001


 #####################################
 # Function done 
 #####################################
 def done(self,objnames_l):
    tree_l=self.makeTree(objnames_l)
    for id in range( objnames_l.__len__() ): 
     face=objnames_l[id]
     self.moveXY(face[0])
    self.sew( objnames_l , tree_l )
    return self.fusion(objnames_l)

  
 #####################################
 # Function makeTree 
 #####################################
 def makeTree(self,objnames_l):
   #
   # Initialisation of tree_l
   #
   tree_l=[]
   for k in range( objnames_l.__len__() ):
    facek=objnames_l[k][0]
	facek_l=[]
	for i in range( facek.Shape.Edges.__len__() ):
	  if False and type(facek.Shape.Edges[i].Curve).__name__ != 'GeomLineSegment':
       facek_l.append([-1,-1])
	  else:
	   #
	   # Search face link to the ith edge
	   #
	   vki0=facek.Shape.Edges[i].Curve.StartPoint
	   vki1=facek.Shape.Edges[i].Curve.EndPoint
	   found=False
	   for l in range( k+1 , objnames_l.__len__() ):
        facel=objnames_l[l][0]
	    for j in range( facel.Shape.Edges.__len__() ):
	      vlj0=facel.Shape.Edges[j].Curve.StartPoint
	      vlj1=facel.Shape.Edges[j].Curve.EndPoint
	      if vki0.__eq__(vlj0) and vki1.__eq__(vlj1): 
	        arelinked=False
	        isfacek=False
	        isfacel=False
	        for kk in range( k-1 ):
	          for ii in range( tree_l[kk].__len__() ):
		       if tree_l[kk][ii][0]==k: isfacek=True
		       if tree_l[kk][ii][0]==l: isfacel=True
		      if isfacek and isfacel: 
		       arelinked=True 
		       break
			if not arelinked:
             facek_l.append([l,j])
			 found=True
			 break
	      if found: break
	  if not found: facek_l.append([-1,-1])
    tree_l.append(facek_l) 
   return tree_l


 #####################################
 # Function sew 
 #####################################
 def sew( self,objnames_l , tree_l ):
  placed_l=[]
  for k in range( tree_l.__len__() ):
   iskplaced=False
   for p in range( placed_l.__len__() ):
     if placed_l[p] == k:
      iskplaced=True 
   if not iskplaced:placed_l.append(k)
   facek=tree_l[k]
   objk=objnames_l[k][0]
   for i in range( facek.__len__() ):
    edgeki=facek[i]
    l=edgeki[0]
    j=edgeki[1]
	islplaced=False
	for p in range( placed_l.__len__() ):
	   if placed_l[p] == l: 
	    islplaced=True 
		break
	if not islplaced: placed_l.append(l)
    if l >= 0 and not ( islplaced and iskplaced ):
	 iskplaced=True
     #
 	 # Move facel.edgelj to facek.edgeki
 	 #
     objl=objnames_l[l][0]
     vki0=objk.Shape.Edges[i].Curve.StartPoint
     vki1=objk.Shape.Edges[i].Curve.EndPoint
	 vlj0=objl.Shape.Edges[j].Curve.StartPoint
	 vlj1=objl.Shape.Edges[j].Curve.EndPoint
	 vk=vki1.sub(vki0)
	 vl=vlj1.sub(vlj0)
	 alpk=vk.getAngle(vl)*180/math.pi
	 alpl=vl.getAngle(vk)*180/math.pi
     self.isPlanZ(objk)
	 if islplaced:
      Draft.move( objk , vlj0.sub(vki0) )
	 else:
      Draft.move( objl , vki0.sub(vlj0) )
     self.isPlanZ(objk)

	 if math.fabs( vk.dot(FreeCAD.Base.Vector(-vl.y,vl.x,0))) > self.LIMIT:
	   if islplaced:
        Draft.rotate( objk , -alpl , vlj0 , self.vecto( vl , vk ))
	   else:
        Draft.rotate( objl , -alpk , vki0 , self.vecto( vk , vl ))
	 elif vk.dot(vl)<0:
	   if islplaced:
        Draft.rotate( objk , 180 , vlj0 , self.vecto( vl , FreeCAD.Base.Vector(-vl.y,vl.x,0) ))
	   else:
        Draft.rotate( objl , 180 , vki0 , self.vecto( vk , FreeCAD.Base.Vector(-vk.y,vk.x,0)))
     #
	 # Verifications
	 #
     vki0=objk.Shape.Edges[i].Curve.StartPoint
     vki1=objk.Shape.Edges[i].Curve.EndPoint
	 vlj0=objl.Shape.Edges[j].Curve.StartPoint
	 vlj1=objl.Shape.Edges[j].Curve.EndPoint
	 vk=vki1.sub(vki0)
	 vl=vlj1.sub(vlj0)
     self.isPlanZ(objk)

	 #
	 # Flip or not
	 #
     L=max(objl.Shape.BoundBox.XMax,objk.Shape.BoundBox.XMax) - min( objl.Shape.BoundBox.XMin,objk.Shape.BoundBox.XMin) 
     W=max(objl.Shape.BoundBox.YMax,objk.Shape.BoundBox.YMax) - min( objl.Shape.BoundBox.YMin,objk.Shape.BoundBox.YMin) 
	 S1=L*W
	 if islplaced:
	  dum=0
      Draft.rotate( objk , 180 , vlj0 ,vl)
	 else:
	  dum=0
      Draft.rotate( objl , 180 , vki0 ,vk)
     L=max(objl.Shape.BoundBox.XMax,objk.Shape.BoundBox.XMax) - min( objl.Shape.BoundBox.XMin,objk.Shape.BoundBox.XMin) 
     W=max(objl.Shape.BoundBox.YMax,objk.Shape.BoundBox.YMax) - min( objl.Shape.BoundBox.YMin,objk.Shape.BoundBox.YMin) 
	 S2=L*W
	 if (S2<=S1):
	   if islplaced:
	    dum=0
        Draft.rotate( objk , 180 , vlj0 ,vl)
	   else:
	    dum=0
        Draft.rotate( objl , 180 , vki0 ,vk)
     self.isPlanZ(objk)

 #####################################
 # Function isPlanZ 
 #####################################
 def isPlanZ(self,obj):
   L=obj.Shape.BoundBox.XMax - obj.Shape.BoundBox.XMin
   W=obj.Shape.BoundBox.YMax - obj.Shape.BoundBox.YMin
   H=obj.Shape.BoundBox.ZMax - obj.Shape.BoundBox.ZMin
   if H < self.LIMIT:
    return True
   else:
    return False


 #####################################
 # Function fusion 
 #####################################
 def fusion(self,objnames_l):
   #
   # Init
   #
   obj_l=[]
   objna_l=[]
   obj0=objnames_l[0][0];name=objnames_l[0][1]
   objfuse=FreeCAD.activeDocument().addObject("Part::MultiFuse","Unfolding")
   for k in range( objnames_l.__len__() ):
    objk=objnames_l[k][0]
    obj_l.append(objk)
   objfuse.Shapes=obj_l
   FreeCAD.activeDocument().recompute()
   objna_l.append([objfuse,name])
   return objna_l 

 #####################################
 # Function get2Vectors 
 #####################################
 def get2Vectors(self,shape):
  v0=FreeCAD.Base.Vector(0,0,0) 
  v1=FreeCAD.Base.Vector(0,0,0) 

  edges= shape.Edges
  for id in range( edges.__len__()-1):
    va=edges[id].Curve.EndPoint.sub(edges[id].Curve.StartPoint)
    vb=edges[id+1].Curve.EndPoint.sub(edges[id+1].Curve.StartPoint)
    if vb.sub(va).Length > v1.sub(v0).Length:
     v0=self.vect_copy(va);v1=self.vect_copy(vb)
  #FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.get2Vectors: v0= {:s}, v1= {:s}\n".format(str(v0),str(v1)))
  return [ v0 , v1 ]

 #####################################
 # Function vecto 
 #  - vect1,2: 
 #  - return abs(sin) angle between 
 #   2 vectors 
 #####################################
 def vecto( self,vect1, vect2 ):
   v= FreeCAD.Base.Vector(0,0,0)
   v.x=vect1.y*vect2.z-vect1.z*vect2.y
   v.y=vect1.z*vect2.x-vect1.x*vect2.z
   v.z=vect1.x*vect2.y-vect1.y*vect2.x
   return v 


 #####################################
 # Function vect_copy 
 #  - vect: 
 #  - return copy of vector
 #####################################
 def vect_copy( self,vect):
   v= vect.add( FreeCAD.Base.Vector(0,0,0) )
   return v 


 #####################################
 # Function movexy 
 #####################################
 def moveXY( self,obj ):
   #
   # Move to origin
   #
   Draft.move( obj , FreeCAD.Base.Vector( -obj.Shape.BoundBox.XMin , -obj.Shape.BoundBox.YMin , -obj.Shape.BoundBox.ZMin ))
   #
   # Find 2 vectors defining the plan of surface
   #
   tab=self.get2Vectors( obj.Shape )
   v0=tab[0];v1=tab[1]
   norm=self.vecto(v0,v1)
   norm.normalize()
   #FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.moveXY: norm= {:s}\n".format(str(norm)))

   #
   # Rotate
   #
   if math.fabs(norm.x) < self.LIMIT and math.fabs(norm.y) < self.LIMIT:
    dum=0
   elif math.fabs(norm.x) < self.LIMIT and math.fabs(norm.z) < self.LIMIT:
    Draft.rotate( obj , 90 , FreeCAD.Base.Vector(0,0,0) , FreeCAD.Base.Vector(1,0,0) )
   elif math.fabs(norm.y) < self.LIMIT and math.fabs(norm.z) < self.LIMIT:
    Draft.rotate( obj , 90 , FreeCAD.Base.Vector(0,0,0) , FreeCAD.Base.Vector(0,1,0) )
   else:
	#
	# Rotate following the angle to the normal direction of the plan
	#
    oz= FreeCAD.Base.Vector(0,0,1)
	alp=oz.getAngle(norm)*180/math.pi
    #FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.moveXY: alp= "+str(alp)+"\n")
    #FreeCAD.Console.PrintMessage("unfoldBox.moveXY: vecto= {:s}\n".format(str(self.vecto(oz,norm))))
    Draft.rotate( obj , -alp , FreeCAD.Base.Vector(0,0,0) , self.vecto( oz, norm ))
   #
   # Move to z=0
   #
   Draft.move( obj , FreeCAD.Base.Vector( 0 , 0 , -obj.Shape.BoundBox.ZMin ))
   L=obj.Shape.BoundBox.XMax - obj.Shape.BoundBox.XMin
   W=obj.Shape.BoundBox.YMax - obj.Shape.BoundBox.YMin
   H=obj.Shape.BoundBox.ZMax - obj.Shape.BoundBox.ZMin


#####################################
# Class Drawing2d 
#####################################
class Drawing2d:
 #####################################
 # Function __init__ 
 #   - Scale
 #   - scale_auto
 #   - a3
 #   - cartridge
 #   - onedrawing
 #####################################
 def __init__( self, scale , scale_auto , a3 , cartridge , onedrawing , drawing_name , page_name ):
  self.TopX_H=0
  self.TopY_H=0
  self.TopX_V=0
  self.TopY_V=0
  self.TopX_Hmax=0
  self.TopY_Hmax=0
  self.TopX_Vmax=0
  self.TopY_Vmax=0
  self.a3=a3
  self.pts_nbr=100
  self.scale=scale
  self.scale_auto=scale_auto
  self.cartridge=cartridge
  self.onedrawing=onedrawing
  if self.a3:
   self.L=420
   self.H=297
   self.marge=6
  else:
   self.L=297
   self.H=210
   self.marge=6
  self.page_name=page_name
  self.drawing_name=drawing_name

 #####################################
 # Function newPage 
 #####################################
 def newPage( self ):
  freecad_dir=os.getenv('HOME')+"/.FreeCAD/Mod/unfoldBox"
  page = FreeCAD.activeDocument().addObject('Drawing::FeaturePage', self.page_name )
  if self.a3:
    if self.cartridge:
      page.Template = freecad_dir+'/A3_Landscape.svg'  
    else:
      page.Template = freecad_dir+'/A3_Landscape_Empty.svg'  
  else:
    if self.cartridge:
      page.Template = freecad_dir+'/A4_Landscape.svg'  
    else:
      page.Template = freecad_dir+'/A4_Landscape_Empty.svg'  
  return page

 #####################################
 # Function all 
 #####################################
 def all( self, objnames_l ):
   obj_l=[]
   for objid in range( objnames_l.__len__() ):
    if objid == 0 or not self.onedrawing:
     page = self.newPage()
    obj_l.extend( self.done( objid , objnames_l[objid] ))
   return obj_l 
 #####################################
 # Function done 
 #####################################
 def done( self, id , objname ):
  #
  # Init
  #
  obj_l=[]
  obj=objname[0]
  objname=objname[1]
  xmax=obj.Shape.BoundBox.XMax-obj.Shape.BoundBox.XMin
  ymax=obj.Shape.BoundBox.YMax-obj.Shape.BoundBox.YMin
  if ymax > xmax :
   Draft.rotate( obj , 90 )
  Draft.move( obj , FreeCAD.Base.Vector( -obj.Shape.BoundBox.XMin , -obj.Shape.BoundBox.YMin , 0))
  xmax=obj.Shape.BoundBox.XMax-obj.Shape.BoundBox.XMin
  ymax=obj.Shape.BoundBox.YMax-obj.Shape.BoundBox.YMin

  scale=min((self.L-4*self.marge)/xmax,(self.H-4*self.marge)/ymax)

  if ( not self.scale_auto ) or ( self.onedrawing ) :
    scale=self.scale


  if id == 0 or not self.onedrawing:
   #
   # Init
   #
   FreeCAD.Console.PrintMessage("Dawing2d: init\n")
   self.TopX_H=self.marge*2
   self.TopY_H=self.marge*2
   TopX=self.TopX_H
   TopY=self.TopY_H
   self.TopX_H=self.TopX_H + xmax * scale + self.marge
   self.TopY_H=self.TopY_H 
   self.TopX_Hmax=max( self.TopX_Hmax , self.TopX_H )
   self.TopY_Hmax=max( self.TopY_Hmax , self.TopY_H + ymax*scale+self.marge )
   self.TopX_Vmax=max( self.TopX_Vmax , self.TopX_Hmax )
   self.TopX_V=max(self.TopX_Vmax,self.TopX_V)
   self.TopY_V=self.marge*2
  elif self.onedrawing:
   if self.TopX_H + xmax * scale < self.L :
    if self.TopY_H + ymax * scale + self.marge*2 < self.H :
	  #
	  # H Add at right on same horizontal line
	  #
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Dawing2d: horizontal\n")
      TopX=self.TopX_H
      TopY=self.TopY_H
      self.TopX_H=self.TopX_H + xmax * scale + self.marge
	  self.TopX_Hmax=max( self.TopX_Hmax , self.TopX_H )
	  self.TopY_Hmax=max( self.TopY_Hmax , self.TopY_H + ymax*scale+self.marge )
	  self.TopX_Vmax=max( self.TopX_Hmax , self.TopX_Vmax )
      self.TopX_Vmax=max( self.TopX_Vmax , self.TopX_Hmax )
      self.TopX_V=max(self.TopX_Vmax,self.TopX_V)
	else:
	  #
	  # V Add at right on same horizontal line
	  #
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Dawing2d: vertival\n")
      if self.TopX_V + ymax * scale +2* self.marge < self.L and self.TopY_V + xmax * scale + 2*self.marge < self.H :
       Draft.rotate( obj , 90 )
	   Draft.move( obj , FreeCAD.Base.Vector( -obj.BoundBox.XMin , -obj.BoundBox.YMin , 0))
       self.TopX_V=max(self.TopX_Vmax, self.TopX_V)
       TopX=self.TopX_V
       TopY=self.TopY_V
	   self.TopX_V = self.TopX_V + ymax * scale + self.marge
	   self.TopY_Vmax=max( self.TopY_Vmax , self.TopY_V + xmax * scale + self.marge )
	  else:
	   obj_l.append( [ obj , name ] )
	   return obj_l

   else:
	#
	# H Carriage return 
	#
    if ( self.TopY_Hmax + ymax * scale + self.marge*2 < self.H ):  
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Dawing2d: carriage return: "+str(self.TopY_H + ymax * scale )+" > "+str(self.H)+"\n")
      TopX=self.marge*2
      TopY=self.TopY_Hmax
      self.TopX_H=TopX + xmax * scale + self.marge
      self.TopY_H=TopY 
	  self.TopX_Hmax=max( self.TopX_Hmax , self.TopX_H )
	  self.TopY_Hmax=self.TopY_Hmax + ymax*scale+self.marge
      self.TopX_Vmax=max( self.TopX_Vmax , self.TopX_Hmax )
      self.TopX_V=max(self.TopX_Vmax,self.TopX_V)
	else:
	  #
	  # V Add at right on same horizontal line
	  #
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Dawing2d: vertival: "+str(self.TopX_V)+" , "+str(self.TopX_Vmax)+"\n")
      if self.TopX_V + ymax * scale + 2*self.marge < self.L and self.TopY_V + xmax * scale + 2*self.marge < self.H :
       Draft.rotate( obj , 90 )
	   Draft.move( obj , FreeCAD.Base.Vector( -obj.BoundBox.XMin , -obj.BoundBox.YMin , 0))
       TopX=self.TopX_V
       TopY=self.TopY_V
	   self.TopX_V = self.TopX_V + ymax * scale + self.marge
	   self.TopY_Vmax=max( self.TopY_Vmax , self.TopY_V + xmax * scale + self.marge )
	  else:
	   obj_l.append( [ obj , name ] )
	   return obj_l

  page=FreeCAD.activeDocument().getObject(self.page_name )

  Text=FreeCAD.activeDocument().addObject('Drawing::FeatureViewAnnotation', objname+"_txt")
  Text.Text=objname
  Text.X=TopX+xmax/2*scale
  Text.Y=TopY+ymax/2*scale
  Text.Scale=1

  TopView = FreeCAD.activeDocument().addObject('Drawing::FeatureViewPart','TopView')
  TopView.Source = obj
  TopView.Direction = (0.0,0.0,1)
  TopView.Rotation = 0 
  TopView.X = TopX 
  TopView.Y = TopY 
  TopView.ShowHiddenLines = True
  TopView.Scale = scale 
  page.addObject(TopView)
  page.addObject(Text)
  FreeCAD.activeDocument().recompute()
  return obj_l
#####################################
#####################################
# Dialog Box 
#####################################
#####################################
fields = [[ "Group Name" , "Unfolding" ]]
fields.append(["Scale","1" ])

DialogBox = QtGui.QDialog()
DialogBox.resize(250,250)
DialogBox.setWindowTitle("unfoldBox")
la = QtGui.QVBoxLayout(DialogBox)

#
# Input fields
#
for id in range(len( fields )):
 la.addWidget(QtGui.QLabel( fields[ id ][ 0 ] ))
 fields_l.append( QtGui.QLineEdit( fields[ id ][ 1 ] ))
 la.addWidget( fields_l[ id ] )

scale_check = QtGui.QCheckBox( DialogBox )
scale_check.setObjectName("checkBox")
scale_check.setChecked(True)
la.addWidget(QtGui.QLabel("Scale auto"))
la.addWidget(scale_check)

a3_check = QtGui.QCheckBox( DialogBox )
a3_check.setObjectName("checkBox")
la.addWidget(QtGui.QLabel("A3 Format"))
a3_check.setChecked(False)
la.addWidget(a3_check)

cartridge_check = QtGui.QCheckBox( DialogBox )
cartridge_check.setObjectName("checkBox")
la.addWidget(QtGui.QLabel("Cartridge"))
cartridge_check.setChecked(False)
la.addWidget(cartridge_check)

onedrawing_check = QtGui.QCheckBox( DialogBox )
onedrawing_check.setObjectName("checkBox")
la.addWidget(QtGui.QLabel("Group drawings in page"))
onedrawing_check.setChecked(True)
la.addWidget(onedrawing_check)

sewed_check = QtGui.QCheckBox( DialogBox )
sewed_check.setObjectName("checkBox")
la.addWidget(QtGui.QLabel("Sewed surfaces"))
sewed_check.setChecked(True)
la.addWidget(sewed_check)

box = QtGui.QDialogButtonBox(DialogBox)

box = QtGui.QDialogButtonBox(DialogBox)
box.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
box.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
la.addWidget(box)

QtCore.QObject.connect(box, QtCore.SIGNAL("accepted()"), proceed )
QtCore.QObject.connect(box, QtCore.SIGNAL("rejected()"), close )
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(DialogBox)
DialogBox.show()