Инсталация

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Installing and the translation is 10% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎한국어 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎中文(中国大陆)‎

Изберете вашата операционна система

FreeCAD е напълно мулти-платформена програма разработена върху световно известния Qt фреймуърк. Блгаодарение на това FreeCAD изглежда и работи по един и същ начин на Windows, Linux и Mac. Въпреки това процедурата по инсталиране е различна на трите операционни системи. Кликнете върху вашата операционна система за специфични инструкции за инсталация.

'Windows' 'Linux' 'Mac'
Инсталация на Windows Инсталация на Linux/Unix Инсталация на Mac

Инсталиране на допълнителни компоненти

Освен включените по подразбиране в FreeCAD работни плотове и модули, общността от потребители публикува постоянно растяща колекция от модули в интернет. Има няколко проекта да се обединят и организират тези модули, описани по-долу.

Тъй като тези проекти не са част от официалната FreeCAD дистрибуция и не се поддържат от разработчиците на FreeCAD, моля прочетете информацията за всеки модул на неговата страница преди да инсталирате. Също за доклади за бъгове в допълнителни модули моля обърнете се към разработчиците на съотвения модул.

Онлайн Хранилище на FreeCAD добавки

As of FreeCAD 0.17, the addons can be managed directly from the Tools menu, so there is no need to install the macro mentioned here.

Хранилището на добавки и модули е базирано на git submodules системата, която позволява постоянно обновяване на компонените. Хранилището може да бъде намерено на https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-addons. То съдържа макрос за инсталиране които може да бъде пуснат от FreeCAD. Макросът изрежда всички достъпни добавки, автоматично сваля и инсталира всички избрани добавки. За да инсталирате макроса:

With FreeCAD 0.17 and higher install use the Addon Manager.

  1. Кликнете с десния бутон на мишката на addons_installer.FCMacro и изберете Save as...(Запазете като)
  2. Сложете сваления макрос в директорията FreeCAD Macros folder. Ако не знаете къде се намира тази директория, може да видите в менюто Macros -> Macros -> User macros location:

Macro installer 01.jpg

  1. Рестайтирайте FreeCAD. Макроса за инсталиране на добавки вече ще бъде в менюто Macro -> Macros' и може да бъде пуснат като го селектирате и натиснете върху бутона Execute:

Macro installer 02.jpg

Добавката "pluginloader"

Добавката "plugin loader" е по сложен начин за инсталиране и контролиране на добавки в FreeCAD. Инсталирайте го използвайки горния макрос, или като следвате инструкциите на тази страница.

The pluginloader addon has been superceded by the Addon Manager.

Ръчна инсталация

Външните модули написани изцяло на Python (в момента всичките) могат да се инсталират ръчно като първи ги свалим (обикновенно като натискаме бутона **Download ZIP** в горната част на страницата на модула в github) и след това ги поставим в вашата FreeCAD/Mod директория (или в директорията Macros ако сваляте нов макрос). Вижте страницата на съответния модул за по-подробни инструкции.

Бележка за потребители на 32-bit системи със FreeCAD 0.16.6706

След опит за инсталация новте модули може да не са достъпни. В такъв случай

External software supported by FreeCAD

FreeCAD supports a whole lot of external software packages out of the box. This means, you just need to install the software and it will be automatically available, the next time you start it. There's no need to recompile it. This section aims to provide a list of all such software packages, together with some information of where it's used in FreeCAD and where you can grab them.

CAD Exchanger

A proprietary, closed source application for exchanging various file formats used in CAD. You can use it to convert proprietary, closed formats into a format which is accessible by FreeCAD. The homepage is at https://cadexchanger.com/ where you can download an evaluation version or purchase a license for the application.

CalculiX

CalculiX is a suite of two finite element packages:

  • CalculiX CrunchiX, or calculix-ccx, is a FEM solver.
  • CalculiX GraphiX, or calculix-cgx, is a GUI frontend to display the results of the solver.

Only the solver is supported by FreeCAD. It can be accessed from the FEM Workbench through Solve → Solver CalculiX. There's a standard and experimental solver supported by FreeCAD. CalculiX can be downloaded from http://calculix.de

DXF Importer

FreeCAD has a native importer and exporter for DXF files, programmed in C++. Currently this importer does not implement all features of the DXF format. If you rely on a not yet implemented feature, you enable an older python based importer/exporter through Edit → Preferences → Import-Export by activating the Use legacy python importer option. You can then choose to let FreeCAD automatically download the needed files or you can grab them from https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer. The chosen importer / exporter is used by selecting File → Import or File → Export and choosing the AutoDesk DXF 2D file format.

Elmer

Elmer is a multi-physics simulation software, which was open sourced in 2005. In FreeCAD its Grid and Solver modules can be used by the FEM Workbench through Solve->Solver Elmer. The project's homepage is at https://www.elmerfem.org and it can be downloaded from GitHub at https://github.com/ElmerCSC/elmerfem/releases.

FEniCS

FEniCS is a computing platform to solve partial differential equations (PDEs), which are widely used when solving FEM problems. As such it can be used by the FEM workbench. FreeCAD can import and export FEniCS meshes through File → Import and File → Export by selecting the FEM mesh fenics file format. The homepage of FEniCS is at https://fenicsproject.org.

GitPython

A python library which is used to interact with Git repositories. The feature is currently in development status in FreeCAD. The Addon Manager can use this library to import addons from a Git repository. The project is hosted on GitHub at https://github.com/gitpython-developers/GitPython.

Gmsh

A 3D automatic finite element mesh generator. It can be used in FreeCAD from the FEM workbench through Mesh → FEM mesh from shape by gmsh. The homepage of gmsh is at http://www.geuz.org/gmsh

GraphViz

GraphViz is an open source graph visualization software. In FreeCAD it is used to generate dependency graphs through Tools → Dependency Graph... Its homepage is at https://www.graphviz.org

ifcOpenShell

IfcOpenShell is a library for working with the Industry Foundation Classes (IFC) file format used in architectural design. It can be accessed from the Arch Workbench through Arch → Utilities → Ifc Explorer. It's homepage is at http://ifcopenshell.org

LuxCoreRender

LuxCoreRender, also known as LuxRender, is one of two currently supported render engines in FreeCAD. It is used through the workflow on the Raytracing Workbench. Currently only the old and abandoned LuxRender-1.x is supported by FreeCAD. If you want help to update to the new LuxCoreRender-2, get in touch with the Raytracing project team. Downloads for LuxRender-1.6 can be grabbed from the LuxCoreRender GitHub release page at https://github.com/LuxCoreRender/LuxCore/releases. The homepage for the current LuxCoreRender project is at https://www.luxcorerender.org.

ODA File Converter

The ODA file converter is a proprietary, closed source, binary and freely available application to import and export DWG and DXF file formats. In FreeCAD it can be used from the File → Import and File → Export menus, when you select the AutoDesk DWG 2D file type. It can be downloaded from https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter.

OpenCAMLib

OpenCAMLib is an open source library of computer aided manufacturing (CAM) algorithms and used in FreeCAD's Path Workbench. See its page for installation instructions.

OpenFOAM

A library for Field Operation and Manipulation (FOAM), which is needed by Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations. As such, OpenFOAM is needed by the FEM workbench of FreeCAD. You can access it through the Model → Fluid constraints submenu. The project resides at https://openfoam.org.

OpenSCAD

The Programmers Solid 3D CAD Modeller is another CAD software, based on Constructive Solid Geometry (CSG). This means, it can not handle meshes, but operates exclusively on solid geometry. FreeCAD can import and export files created from OpenSCAD through the File → Import and File → Export menus by the selecting the OpenSCAD CSG format or the OpenSCAD format file types. You can get OpenSCAD from https://www.openscad.org.

POVRay

POVRay is a well-known raytracer which can render photorealistic images. It is one of two raytracers currently supported by FreeCAD in the Raytracing Workbench. You can download POVRay from https://www.povray.org.

pycollada

Pycollada, also known as python-collada, is a Python library to read and write COLLADA documents, a standard for exchanging 3D scenes and elements. If it is installed you can import and export scenes to and from COLLADA files through the File → Import and File → Export commands by selecting the COLLADA file type. The project is hosted through GitHub at https://pycollada.github.io/ and you can download the releases at https://github.com/pycollada/pycollada/releases/

Z88

Z88 is another FEM program, containing a mesher, solver and converters, which can be used by FreeCAD's FEM workbench. It can be accessed through Solve-Solver Z88. Z88 distributes several packages, which all freely available, but are closed source. The Z88OS however, published under an open source license, is what is needed by FreeCAD. The homepage is at https://en.z88.de/. Z88OS is also hosted on GitHub at https://github.com/LSCAD/Z88OS if you want to compile it yourself.


Related Pages