Install on Windows

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Install on Windows and the translation is 47% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎

The easiest way to install FreeCAD on Windows is to download the installer below.

Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)


Najprostszą metodą na zainstalowanie FreeCADa pod Windows jest użycie instalatora. Ta strona opisuje wykorzystanie i cechy Instalatora Microsoft z dodatkowymi opcjami instalacji.

Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)


After downloading the .msi (Microsoft Installer) file, double-click on it to start the installation process.

Below is more information about technical options. If it looks daunting, don't worry! Most Windows users will not need anything more than the above .msi to install FreeCAD and Get started!


Simple Microsoft Installer Installation

The easiest way to install FreeCAD on Windows is by using the installer above. This page describes the usage and the features of the Microsoft Installer for more installation options.

Prosta instalacja

Instalator FreeCADa Dostarczany jest w formacie .msi (Instalator Windows).

Najnowszy plik .msi możesz pobrać z oficjalnej strony FreeCADa. Po pobraniu pliku po prostu kliknij go dwukrotnie w celu uruchomienia procesu instalacji.

If you would like to download a development version (which may be unstable), see the Download page.

Instalacja z użyciem linii komend

Z narzędziem linii komend msiexec.exe dostępne są większe możliwości, jak nieinteraktywna instalacja czy instalacja administracyjna.

Nieinteraktywna instalacja

Z użyciem linii poleceń

 msiexec /i FreeCAD<version>.msi

instalacja zostanie zainicjowana w sposób zaprogramowany. Dodatkowe parametry mogą być dodane na końcu linii, jak

msiexec /i FreeCAD-2.5.msi TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Ograniczony interfejs użytkownika

Zakres interfejsu użytkownika może być kontrolowany przy pomocy opcji /q, w szczególności:

 • /qn - Bez interfejsu
 • /qb - Podstawowy interfejs - po prostu małe okno postępu
 • /qb! - Jak /qb, ale ukrywa przycisk Anuluj
 • /qr - Ograniczony interfejs - wyświetla wszystkie okna, które nie wymagają interakcji z użytkownikiem (pomija okna modalne)
 • /qn+ - Jak /qn, ale wyświetla na końcu komunikat "Ukończony"
 • /qb+ - Jak /qb, ale wyświetla na końcu komunikat "Ukończony"

Katalog docelowy

Ustawienie TARGETDIR określa główny katalog instalacji. Np. inny dysk instalacji może być określony przez

TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Domyślny TARGETDIR to [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.

Instalacja dla Wszyskich Użytkowników (All Users)

Dodanie

ALLUSERS=1

powoduje instalację dla wszystkich użytkowników. Domyślnie nieinteraktywna instalacja instaluje pakiet dla aktualnego użytkownika, a interaktywna instalacje oferuje okno dialogowe z opcją "wszyscy użytkownicy" - jeśli użytkownik posiada wystarczające uprawnienia.

Wybór funkcji

Możliwy jest wybór elementów, które mają być zainstalowane, odinstalowane lub ponownie zainstalowane. Możliwy jest następujący wybór

 • DefaultFeature - właściwa aplikacja i biblioteki rdzenia
 • Documentation - dokumentacja
 • Source code - pliki źródłowe
 • ... ToDo

Dodatkowo, ALL zaznacza wszystkie elementy. Zależą one od DefaultFeature, więc instalacja dowolnego elementu oznacza także instalację elementów bazowych. Następujące ustawienia regulują instalowanie lub usuwanie elementów

 • ADDLOCAL - lista elementów do zainstalowanie na lokanej maszynie
 • REMOVE - lista elementów do usunięcia
 • ADDDEFAULT - lista elementów dodanych w ich domyślnej konfiguracji
 • REINSTALL - lista elementów do reinstalacji/naprawy
 • ADVERTISE - lista elementów z ogłaszaniem instalacji

Jest jeszcze kilka innych ustawień; zobacz szczegółowo dokumentację MSDN.

Dodanie do tych opcji

instaluje interpreter i rejestruje rozszerzenia, ale nie instaluje niczego innego.

ADDLOCAL=Extensions

instaluje interpreter i rejestruje rozszerzenia, ale nie instaluje niczego innego.

Deinstalacja

FreeCAD może być odinstalowany poprzez

msiexec /x FreeCAD<version>.msi

Do deinstalacji nie jest konieczne określenie pliku MSI; alternatywnie można określić pakiet lub kod produktu. Kod produktu możesz znaleźć oglądając skrót deinstalacji, który FreeCAD umieszcza w Menu Start.

Instalacja administracyjna

Przez

msiexec /a FreeCAD<version>.msi

zostaje zainicjowana instalacja "administracyjna" (sieciowa). Pliki zostają rozpakowane do katalogu docelowego (który powinien być katalogiem sieciowym), ale nie dokonuje się innych modyfikacji na lokalnym systemie plików. W dodatku, w katalogu docelowym, generowany jest drugi (mniejszy) plik msi, który może być użyty przez klientów do dokonania lokalnej instalacji.

Aktualnie nie ma interfejsu użytkownika dla instalacji administracyjnej, więc katalog docelowy musi być określony przy pomocy linii poleceń.

Nie ma specjalnej procedury usuwania instalacji administracyjnej, po prostu usuń pliki, kiedy klienty nie będą ich już potrzebować.

Ogłaszanie

Przez

msiexec /jm FreeCAD<version>.msi

będzie możliwe "ogłoszenie" FreeCADa maszynie (z /ju użytkownikowi). Skutkuje to pojawieniem się ikon w Menu Start, rejestracją rozszerzeń, bez instalacji oprogramowania w danej chwili.

Obecnie FreeCAD wspiera instalację elementów Menu Start, ale nie wspiera instalacji skrótów

Instalacja automatyczna na grupie maszyn

Przez Windows Group Policy, możliwa jest instalacja FreeCADa na grupie maszyn. By tego dokonać, należy postępować w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do kontrolera domeny
 2. Skopiuj plik MSI do katalogu współdzielonego ze wszystkimi maszynami docelowymi.
 3. Otwórz MMC "użytkownicy i komputery Active Directory"
 4. Przejdź do grupy komputerów potrzebujących FreeCADa
 5. Otwórz Ustawienia
 6. Otwórz Polityki Grup (Group Policy)
 7. Dodaj nową politykę i przejdź do edycji
 8. W Konfiguracji Komputera/Instalacji Oprogramowania (Computer Configuration/Software Installation), wybierz Nowy/Pakiet (New/Package)
 9. Przejdź do pliku MSI poprzez ścieżkę sieciową
 10. Ewentualnie, zaznacz że chcesz by FreeCAD był odinstalowany gdy komputer opuszcza zakres polityki.

Propagacja polityki grupy zajmuje zazwyczaj trochę czasu - do niezawodnego wdrożenia komputery powinny być zrestartowane.

Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office

Możesz zainstalować pod Linuksem windowsową wersję FreeCADa przy użyciu CXOffice 5.0.1. Z linii komend CXOffice uruchom msiexec z CXOffice. Zakładając, że aplikacja znajduje się w katalogu oznaczonym "Y:":

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD uruchamia się, ale raportuje że podsystem OpenGL nie działa prawidłowo. Należy wtedy sprawdzić czy inne programy pracujące pod Wine np. Google SketchUp działają prawidłowo.

FreeCAD is running, but it has been reported that the OpenGL display does not work, like with other programs running under Wine i.e. Google SketchUp.