Importowanie plików STL lub OBJ

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Import from STL or OBJ and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский

Base ExampleCommandModel.png Ćwiczenie

Temat
Importowanie plików STL lub OBJ
Poziom trudności
Początkujący
Czas wykonania
30 minut
Autor
r-frank
FreeCAD wersja
0.16.6703
Pliki z przykładami
nie dołączono


Wprowadzenie

W tym poradniku omówimy jak importować pliki STL/OBJ do FreeCAD-a. Ponieważ formaty STL/OBJ są opisane przez siatkę wielokątów i nie posiadają przypisanych konkretnych jednostek wielkości, FreeCAD przyjmuje, że wszystkie wartości podane w pliku są podane w mm. Jeśli jest inaczej, trzeba przeskalować model w aplikacji, w której został stworzony (przed jego wyeksportowaniem) lub przeskalować model w FreeCAD po jego zaimportowaniu i konwersji do bryły.

Przykładowy plik

Dla tego przykładu możesz użyć swojego pliku STL lub stworzyć plik demo w ten sposób:

 • Otwórz FreeCAD.
 • Stwórz nowy dokument.
 • Zmień Środowisko pracy na mesh.
 • Dodaj torus przez MeshesMesh RegularSolid.png Regular solid... wybierają opcje:
  • Radius1: 10mm
  • Radius2: 2mm
  • Sampling: 50
 • kliknij Create a następnie Close
 • Zapisz plik za pomocą File Save


Aby zaimportować plik STL lub OBJ, stwórz nowy dokument FreeCAD i wybierz File Import z głównego menu.

Czyszczenie i naprawianie pliku STL/OBJ w celu przygotowania go do importu

FreeCAD może zaimportować każdy plik STL/OBJ. Ale naszym celem jest storzenie bryły która może być potem modyfikowana (dodając pads/pockets). Aby konwersja z siatki wielokątów do bryły się powiodła, musimy mieć pewność że siatka(mesh) jest "wodoszczelna" (nie zawiera dziur) lub nie ma żadnych innych błędów.
Warto pamiętać że FreeCAD nie jest dobrym edytorem siatki wielokątów, jest on zaprojektowany do pracy z bryłami. FreeCAD ma pewne funkcje do operacji na siatce 3d w warsztacie mesh i OpenSCAD (niektóre operacje wymagają zainstalowanego i skonfigurowanego OpenSCAD)
Niektórzy użytkownicy lubią używać innych zewnętrznych narzędzi do naprawienia siatki wielokątów np:

 • Netfabb Basic (Windows/Linux/Mac) - darmowy do użytku domowego (dostępne automatyczne naprawianie siatki)
 • Meshlab (Windows/Linux/Mac) - Open Source


W tym tutorialu użyjemy warsztatu mesh dostępnego standardowo w FreeCAD do czyszczenia/naprawiania/weryfikowania naszego przykładowego pliku.

Automatyczne testowanie i naprawianie

 • Otwórz FreeCAD i przykładowy plik zawierający obiekt siatki(mesh)
 • Zmień warsztat na mesh
 • Upewnij się że Twój obiekt mesh został wybrany w widoku drzewa po lewej.
 • Wybierz Meshes Analyze Evaluate & Repair mesh... z górnego menu
 • Upewnij się, że w rozwijanym menu w prawym górnym rogu wyświetla się nazwa twojego obiektu mesh.
 • Kliknij na Analyze przy "All above tests together" (na dole)
 • Teksty obok pola wyboru z nazwą obiektu mesh zmienią się, aby odzwierciedlić wyniki różnych testów.
 • Jeśli zostaną wykryte błędy, odpowiednie pola wyboru zostaną zaznaczone i będziesz mógł wybrać Repair
 • Kliknij Close aby zamknąć menu.

Porządkuj wektory normalne

Porządkowanie wektorów normalnych (harmonizing normals) siatki obiektu może być robione przez:

 • wybranie obiektu "mesh" w widoku drzea
 • wybranie MeshesMesh HarmonizeNormals.png Harmonize normals z górnego menu

Tip: By choosing the mesh object in the tree view, going to the view tab in the property view and changing "Lighting" from "Two Side" to "One Side" you can identify triangles with flipped normals. If the normals point into the mesh the triangle will be shown in black.

Zaklejanie dziur

Możesz również ręcznie zakleić otwory w obiekcie mesh za pomocą:

 • wybierz obiekt mesh w drzewie widoku
 • wybierz Meshes Fill holes... z górnego menu
 • określ maksymalną liczbę krawędzi do wypełnienia (domyślnie 3)
 • Ponieważ STL i OBJ są siatkami składającymi się z trójkątów, domyślna liczba krawędzi powinna wystarczyć.


Inna metoda ręcznego zaklejenia otworów w obiekcie mesh:

 • wybierz obiekt mesh w drzewie widoku
 • Wybierz MeshesMesh FillInteractiveHole.png Close hole z górnego menu
 • Wybierz jedną z krawędzi otworu w widoku 3d
 • kliknij prawym przyciskiem myszy na widoku 3d i wybierz Leave hole-filling mode aby wyjść z tej komendy.

Konwersja siatki do bryły

 • przejdź do środowiska roboczego Part,
 • upewnij się, że obiekt siatki jest zaznaczony w widoku drzewa, w przeciwnym razie zaznacz go,
 • wybierz opcję PartPart ShapeFromMesh.png Utwórz kształt siatki ... z menu u góry,
 • w widoku drzewa zostanie utworzony nowy obiekt (z niebieską ikoną kształtu zamiast zielonej ikony siatki),
 • wybierz nowo stworzony obiekt w widoku drzewa,
 • wybierz opcję PartPart RefineShape.png Refine shape z menu u góry.
 • w widoku drzewa zostanie utworzony nowy obiekt , a poprzedni zostanie ukryty,
 • wybierz nowo stworzony obiekt w widoku drzewa,
 • użyj opcję Part Convert to solid z menu u góry,
 • w widoku drzewa zostanie utworzony nowy obiekt, do jego nazwy zostanie dodany przedrostek "(Solid)", aby wskazać, że jest to obiekt typu bryła.

Ponieważ utworzona bryła nie posiada historii i żadnych edytowalnych funkcji (jak prosta kopia w FreeCAD), z widoku drzewa można usunąć wszystkie poprzednie obiekty. W ten sposób rozmiar pliku projektu będzie mniejszy ...

Linki