Getting started

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Getting started and the translation is 21% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎


What's new

Foreword

FreeCAD jest parametrycznym modelerem CAD/CAE. Pozostaje jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, więc nie powinieneś oczekiwać od niego zdolności do pracy użytkowej. Ale jeśli jesteś zainteresowany jak wygląda FreeCAD i jakie funkcje są tworzone, pobierz i wypróbuj go. Obecnie jest już obecna znaczna ilość funkcji, jednak interfejs użytkownika pozwala wywołać tylko niewiele z nich. To znaczy, że jeśli znasz odrobinę Pythona to możesz tworzyć skomplikowaną geometrię w relatywnie prosty sposób. Jeśli nie to i tak FreeCAD ma tobie trochę do zaoferowania. Bądź cierpliwy, niebawem przewidywane są zmiany.

Jeśli po testowaniu nasuwają ci się jakieś idee, opinie lub pomysły wsparcia, proszę podziel się nimi na forum dyskusyjnym FreeCADa!

Like all open-source projects, the FreeCAD project is not a one-way work delivered to you by its developers. It depends much on its community to grow, gain features, and stabilize (get bugs fixed). So don't forget this when starting to use FreeCAD, if you like it, you can directly influence and help the project!

Instalacja

Przede wszystkim (jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś) pobierz i zainstaluj FreeCADa. Zajrzyj na stronę Download po informacje o aktualnych wydaniach i uaktualnieniach. Znajdują tam się pakiety instalacyjne dla Windows (.msi), Ubuntu i Debiana (.deb) openSUSE (.rpm) oraz Mac OS X.

Eksploracja FreeCADa

Interfejs FreeCADa po pierwszym uruchomieniu. Zobacz więcej zrzutów ekranu.

FreeCAD jest głównie aplikacją modelowania 3D ogólnego przeznaczenia, nakierowaną na inżynierię mechaniczną i dziedziny pokrewne, jak inne kierunki inżynierii czy architektura. Został stworzony jako platforma do budowania aplikacji 3D dowolnego rodzaju, także pełniących bardzo specyficzne zadania. Z uwagi na to interfejs podzielony jest na Warsztaty(Workbenches). Warsztaty pozwalają na zmianę zawartości interfejsu by wyświetlać narzędzia wymagane do zrealizowania określonego zadania lub grupy zadań.

Dlatego interfejs FreeCADa może być opisywany jako prosty pojemnik, z paskiem menu, widokiem 3D i zespół bocznych paneli do wyświetlania zawartości sceny lub właściwości obiektu. Cała zawartość tych paneli może ulegać zmianom zależnym od warsztatu.

Kiedy pierwszy raz uruchamiasz program FreeCAD, widzisz główny warsztat, który nazywamy "kompletnym" warsztatem. Ten warsztat gromadzi najbardziej dojrzałe narzędzia z pozostałych warsztatów. Dopóki FreeCAD jest dość młody i nie jest jeszcze używany do prac specjalistycznych, ten warsztat jest bardzo przydatny do poznawania FreeCADa. W zasadzie znajdują się w niem wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia geometrii.

Freecad-interface.jpg


 1. The 3D view, showing the contents of your document
 2. The tree view, which shows the hierarchy and construction history of all the objects in your document
 3. The property editor, which allows you to view and modify properties of the selected objects
 4. The report view (or output window), which is where FreeCAD prints messages, warnings and errors
 5. The Python console, where all the commands executed by FreeCAD are printed, and where you can enter python code
 6. The workbench selector, where you select the active workbench


The main concept behind the FreeCAD interface is that it is separated into workbenches. A workbench is a collection of tools suited for a specific task, such as working with meshes, or drawing 2D objects, or constrained sketches. You can switch the current workbench with the workbench selector (6). You can customize the tools included in each workbench, add tools from other workbenches or even self-created tools, that we call macros. Widely used starting points are the PartDesign Workbench and Part Workbench.

When you start FreeCAD for the first time, you are presented with the start center. Here is what it looks like for version 0.16:


Startcenter.jpg

For FreeCAD 0.17 see this start center screenshot.

The Start Center allows you to quickly jump to one of the most common workbenches, open one of the recent files, or see the latest news from the FreeCAD world. You can change the default workbench in the preferences.

Nawigacja w przestrzeni 3D

FreeCAD posiada dwa odmienne tryby nawigacji, które można wybrać w oknie preferencji. W domyślnym trybie, przybliżanie realizowane jest przez kółko myszy, przesuwanie przez środkowy przycisk myszy , obracanie przez lewy przycisk myszy z jednocześnie wciśniętym środkowym przyciskiem myszy. Selekcji obiektów dokonuje się poprzez kliknięcie na jeden z nich lewym przyciskiem myszy, kliknięcie z wciśnięciem CTRL pozwala zaznaczać kilka obiektów.

Istnieją także predefiniowane widoki obiektu(górny, przedni, itp) sotępne w menu widoku (View menu) i na pasku widoku (View toolbar), oraz przez klawisze numeryczne (1, 2, itp...)

Szkicowanie 2D


This template is now obsolete and is directly include in the original page

===Ustawienia pracy===

Narzędzia konfigurujące twoje środowisko robocze.

Rysowanie obiektów

Narzędzia do tworzenia obiektów.

 • Draft Line.png Dwupunktowa linia: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
 • Draft Polyline.png wielopunktowa linia (Polilinia): Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
 • Draft Circle.png Okrąg: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
 • Draft Arc.png Łuk: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
 • Draft Rectangle.png Prostokąt: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
 • Draft Text.png Tekst: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową
 • Draft Dimension.png Wymiar: Rysuje linię wymiarową

Modyfikowanie obiektów

Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.

 • Draft Move.png Przesuń: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego
 • Draft Rotate.png Obróć: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego
 • Draft Offset.png Odsuń: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość
 • Draft Upgrade.png Upgrade: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu
 • Draft Downgrade.png Downgrade: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu
 • Draft Trimex.png Przytnij/Wydłuż (Trimex): Przycina lub wydłuża obiekt
 • Draft Apply.png Zastosuj styl: Zastosowuje aktualny kolor i grubość linii do obiektu
 • Draft Scale.png Skaluj: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego


Tworzenie części 3D

Prymitywy

Narzędzia do tworzenia prymitywów.

 • Part Box.png Sześcian: Rysuje sześcian przez ustawienie jego wymiarów
 • Part Cone.png Stożek: Rysuje stożek przez ustawienie jego wymiarów
 • Part Cylinder.png Walec: Rysuje walec przez ustawienie jego wymiarów
 • Part Sphere.png Kula: Rysuje kulę przez ustawienie jej wymiarów
 • Part Torus.png Torus: Rysuje torus przez ustawienie jego wymiarów

Modyfikacja obiektów

Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów.


Eksportowanie do rysunków 2D


This template is now obsolete and is directly include in the original page

Narzędzia do tworzenia, konfigurowania i eksportowania arkuszy rysunków 2D

 • Drawing New.png Open scalable vector graphic: Opens a drawing sheet previously saved as an SVG file
 • Drawing Landscape A3.png New A3 landscape drawing: Creates a new drawing sheet from FreeCAD's default A3 template
 • Drawing View.png Insert a view: Inserts a view of the selected object in the active drawing sheet
 • Drawing Annotation.png Annotation: Adds an annotation to the current drawing sheet
 • Drawing Clip.png Clip: Adds a clip group to the current drawing sheet
 • Drawing Openbrowser.png Open Browser: Opens a preview of the current sheet in the browser
 • Drawing Orthoviews.png Ortho Views: Automatically creates orthographic views of an object on the current drawing sheet
 • Drawing Symbol.png Symbol: Adds the contents of a SVG file as a symbol on the current drawing sheet
 • Drawing Save.png Save sheet: Saves the current sheet as a SVG file


Eksportowanie do zewnętrznych rendererów

Narzędzia do eksportu twojej pracy 3\d do zewnętrznego renderera


FreeCAD has several different navigation modes available, that change the way you use your mouse to interact with the objects in the 3D view and the view itself. One of them is specifically made for touchpads, where the middle mouse button is not used. The following table describes the default mode, called CAD Navigation (You can quickly change the current navigation mode by right-clicking on an empty area of the 3D view):


Select Pan Zoom Rotate view
First method
Rotate view
Alternate method
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select.

Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects.

Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. available in version 0.17 Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. available in version 0.17 Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. available in version 0.17


You also have several view presets (top view, front view, etc) available in the View menu, on the View toolbar, and by numeric shortcuts (1, 2, etc...). By right-clicking on an object or on an empty area of the 3D view, you have quick access to some common operations, such as setting a particular view, or locating an object in the Tree view.

First steps with FreeCAD

FreeCAD's focus is to allow you to make high-precision 3D models, to keep tight control over those models (being able to go back into modelling history and change parameters), and eventually to build those models (via 3D printing, CNC machining or even construction worksite). It is therefore very different from some other 3D applications made for other purposes, such as animation film or gaming. Its learning curve can be steep, especially if this is your first contact with 3D modeling. If you are struck at some point, don't forget that the friendly community of users on the FreeCAD forum might be able to get you out in no time.

The workbench you will start using in FreeCAD depends on the type of job you need to do: If you are going to work on mechanical models, or more generally any small-scale objects, you'll probably want to try the PartDesign Workbench. If you will work in 2D, then switch to the Draft Workbench, or the Sketcher Workbench if you need constraints. If you want to do BIM, launch the Arch Workbench. If you are working with ship design, there is a special Ship Workbench for you. And if you come from the OpenSCAD world, try the OpenSCAD Workbench.

You can switch workbenches at any time, and also customize your favorite workbench to add tools from other workbenches.

Working with the PartDesign and Sketcher workbenches

The PartDesign Workbench is specially made to build complex objects, starting from simple shapes, and adding or removing pieces (that we call "features"), until you get to your final object. All the features you applied during the modelling process are stored in a separate view called the tree view, which also contains the other objects in your document. You can think of a PartDesign object as a succession of operations, each one applied to the result of the preceding one, forming one big chain. In the tree view, you see your final object, but you can expand it and retrieve all preceding states, and change any of their parameter, which automatically updates the final object.

The PartDesign workbench makes heavy use of another workbench, the Sketcher Workbench. The sketcher allows you to draw 2D shapes, which are defined by applying Constraints to the 2D shape. For example, you might draw a rectangle and set the size of a side by applying a length constraint to one of the sides. That side then cannot be resized anymore (unless the constraint is changed).

Those 2D shapes made with the sketcher are used a lot in the PartDesign workbench, for example to create 3D volumes, or to draw areas on the faces of your object that will then be hollowed from its main volume. This is a typical PartDesign workflow:

 1. Create a new sketch
 2. Draw a closed shape (make sure all points are joined)
 3. Close the sketch
 4. Expand the sketch into a 3D solid by using the pad tool
 5. Select one face of the solid
 6. Create a second sketch (this time it will be drawn on the selected face)
 7. Draw a closed shape
 8. Close the sketch
 9. Create a pocket from the second sketch, on the first object

Which gives you an object like this:

Partdesign example.jpg

At any moment, you can select the original sketches and modify them, or change the extrusion parameters of the pad or pocket operations, which will update the final object.

Working with the Draft and Arch workbenches

The Draft Workbench and Arch Workbench behave a bit differently than the other workbenches above, although they follow the same rules, which are common to all of FreeCAD. In short, while the Sketcher and PartDesign are made primarily to design single pieces, Draft and Arch are made to ease your work when working with several, simpler objects.

The Draft Workbench offers you 2D tools somewhat similar to what you can find in traditional 2D CAD applications such as AutoCAD. However, 2D drafting being far away from the scope of FreeCAD, don't expect to find there the full array of tools that these dedicated applications offer. Most of the Draft tools work not only in a 2D plane but also in the full 3D space, and benefit from special helper systems such as Work planes and object snapping.

The Arch Workbench adds BIM tools to FreeCAD, allowing you to build architectural models with parametric objects. The Arch workbench relies extensively on other modules such as Draft and Sketcher. All the Draft tools are also present in the Arch workbench, and most Arch tools make use of the Draft helper systems.

A typical workflow with Arch and Draft workbenches might be:

 1. Draw a couple of lines with the Draft Line tool
 2. Select each line and press the Wall tool to build a wall on each of them
 3. Join the walls by selecting them and pressing the Arch Add tool
 4. Create a floor object, and move your walls in it from the Tree view
 5. Create a building object, and move your floor in it from the Tree view
 6. Create a window by clicking the Window tool, select a preset in its panel, then click on a face of a wall
 7. Add dimensions by first setting the working plane if necessary, then using the Draft Dimension tool

Which will give you this:

Arch workflow example.jpg

More on the Tutorials page.

Tworzenie skryptów

I ostatecznie, jedną z najpotężniejszych cech FreeCADa jest środowisko skryptów. Ze zintegrowanej konsoli Pythona (lub z dowolnego zewnętrznego skryptu Pythona), możesz uzyskać dostęp do niemal każdej części FreeCADa, tworzyć lub modyfikować geometrię, modyfikować reprezentację tych obiektów w scenie 3D lub uzyskać dostęp do interfejsu FreeCADa. Skrypty Pythona mogą być także używane w makrach, które dostarczają łatwe metody na tworzenie zindywidualizowanych komend.

And finally, one of the most powerful features of FreeCAD is the scripting environment. From the integrated python console (or from any other external Python script), you can gain access to almost any part of FreeCAD, create or modify geometry, modify the representation of those objects in the 3D scene or access and modify the FreeCAD interface. Python scripting can also be used in macros, which provide an easy method to create custom commands.