Code snippets

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Code snippets and the translation is 45% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe

Base ExampleCommandModel.png Tutorial

Topic
Python
Level
Beginner
Time to complete
Author
FreeCAD version
Example File(s)


Denna sida innehåller exempel, delar, bitar av FreeCAD pythonkod som samlats ihop från användare och diskussioner på forumen. Läs och använd dem som en början för dina egna skript...

En typisk InitGui.py fil

Varje modul måste innehålla, förutom din huvudmodul fil, en InitGui.py fil, som ansvarar för insättningen av modulen i huvudgränssnittet. Detta är ett exempel på en enkel sådan.

class ScriptWorkbench (Workbench): 
  MenuText = "Scripts"
  def Initialize(self):
    import Scripts # assuming Scripts.py is your module
    list = ["Script_Cmd"] # That list must contain command names, that can be defined in Scripts.py
    self.appendToolbar("My Scripts",list) 
    
Gui.addWorkbench(ScriptWorkbench())

En typisk modulfil

Detta är ett exempel på en huvudmodulfil, som innehåller allt som din modul gör. Det är Scripts.py filen startad i föregående exempel. Du kan ha alla dina anpassade kommandon här.

import FreeCAD, FreeCADGui 
 
class ScriptCmd: 
  def Activated(self): 
    # Here your write what your ScriptCmd does...
    FreeCAD.Console.PrintMessage('Hello, World!')
  def GetResources(self): 
    return {'Pixmap' : 'path_to_an_icon/myicon.png', 'MenuText': 'Short text', 'ToolTip': 'More detailed text'} 
    
FreeCADGui.addCommand('Script_Cmd', ScriptCmd())

Importera en ny filtyp

Att skapa en importerare för en ny filtyp i FreeCAD är lätt. FreeCAD anser inte att du importerar data i ett öppnat dokument, utan snarare att du direkt kan öppna den nya filtypen. Så vad du behöver göra är att lägga till den nya filtypen till FreeCAD's lista på kända filtyper, och skriva koden som kommer att läsa filen och skapa de FreeCAD objekt som du vill:

Denna rad måste läggas till i InitGui.py filen för att lägga till den nya filtypen till listan:

# Assumes Import_Ext.py is the file that has the code for opening and reading .ext files
FreeCAD.addImportType("Your new File Type (*.ext)","Import_Ext")

Sedan i filen Import_Ext.py :

def open(filename): 
  doc=App.newDocument()
  # here you do all what is needed with filename, read, classify data, create corresponding FreeCAD objects
  doc.recompute()

För att exportera ditt dokument till någon ny filtyp fungerar på samma sätt, förutom att du använder:

FreeCAD.addExportType("Din nya FilTyp (*.ext)","Export_Ext") 

Lägga till en linje

En linje har 2 punkter.

import Part,PartGui 
doc=App.activeDocument() 
# add a line element to the document and set its points 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Lägga till en polygon

En polygon ett set av ihopkopplade linjesegment (en polyline i AutoCAD). Den behöver inte vara stängd.

import Part,PartGui 
doc=App.activeDocument()
n=list() 
# create a 3D vector, set its coordinates and add it to the list 
v=App.Vector(0,0,0) 
n.append(v) 
v=App.Vector(10,0,0) 
n.append(v) 
#... repeat for all nodes 
# Create a polygon object and set its nodes 
p=doc.addObject("Part::Polygon","Polygon") 
p.Nodes=n 
doc.recompute()

Lägga till och ta bort ett objekt till/från en grupp

doc=App.activeDocument() 
grp=doc.addObject("App::DocumentObjectGroup", "Group") 
lin=doc.addObject("Part::Feature", "Line")
grp.addObject(lin) # adds the lin object to the group grp
grp.removeObject(lin) # removes the lin object from the group grp

Notera: Du kan även lägga till andra grupper till en grupp...

Lägga till ett nät

import Mesh
doc=App.activeDocument()
# create a new empty mesh
m = Mesh.Mesh()
# build up box out of 12 facets
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 0.0,0.0,1.0, 0.0,1.0,1.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,1.0, 0.0,1.0,0.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 1.0,0.0,0.0, 1.0,0.0,1.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 1.0,0.0,1.0, 0.0,0.0,1.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0, 1.0,1.0,0.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 1.0,1.0,0.0, 1.0,0.0,0.0)
m.addFacet(0.0,1.0,0.0, 0.0,1.0,1.0, 1.0,1.0,1.0)
m.addFacet(0.0,1.0,0.0, 1.0,1.0,1.0, 1.0,1.0,0.0)
m.addFacet(0.0,1.0,1.0, 0.0,0.0,1.0, 1.0,0.0,1.0)
m.addFacet(0.0,1.0,1.0, 1.0,0.0,1.0, 1.0,1.0,1.0)
m.addFacet(1.0,1.0,0.0, 1.0,1.0,1.0, 1.0,0.0,1.0)
m.addFacet(1.0,1.0,0.0, 1.0,0.0,1.0, 1.0,0.0,0.0)
# scale to a edge langth of 100
m.scale(100.0)
# add the mesh to the active document
me=doc.addObject("Mesh::Feature","Cube")
me.Mesh=m

Lägga till en cirkelbåge eller en cirkel

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle") # create a document with a circle feature 
f.Shape = c.toShape() # Assign the circle shape to the shape property 
doc.recompute()

Komma åt och ändra representationen av ett objekt

Varje objekt i ett FreeCAD dokument har ett associerat vy representationsobjekt som sparar alla parametrar som definierar hur objekten syns, som färg, linjebredd, etc...

gad=Gui.activeDocument()  # access the active document containing all 
             # view representations of the features in the
             # corresponding App document 

v=gad.getObject("Cube")  # access the view representation to the Mesh feature 'Cube' 
v.ShapeColor        # prints the color to the console 
v.ShapeColor=(1.0,1.0,1.0) # sets the shape color to white

Observation av mushändelser i 3D visaren via Python

Inventor ramverket tillåter att du lägger till en eller flera återanropsnoder vill visarens scengraf. som standard i FreeCAD är en återanropsnod installerad per visare vilket tillåter att du kan lägga till globala eller statiska C++ funktioner. I en lämplig Python bindning så erbjuds några metoder för att använda denna teknik inuti Python kod.

App.newDocument()
v=Gui.activeDocument().activeView()
 
#This class logs any mouse button events. As the registered callback function fires twice for 'down' and
#'up' events we need a boolean flag to handle this.
class ViewObserver:
  def logPosition(self, info):
    down = (info["State"] == "DOWN")
    pos = info["Position"]
    if (down):
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Clicked on position: ("+str(pos[0])+", "+str(pos[1])+")\n")
    
o = ViewObserver()
c = v.addEventCallback("SoMouseButtonEvent",o.logPosition)

Klicka nu någonstans i 3D visaren och observera meddelandena i utmatningsfönstret. För att avsluta observationen, anropa bara

v.removeEventCallback("SoMouseButtonEvent",c)

Följande händelsetyper stöds

 • SoEvent -- alla sorts händelser
 • SoButtonEvent -- alla musknapps och tangentbordshändelser
 • SoLocation2Event -- 2D rörelsehändelser (normalt musförflyttningar)
 • SoMotion3Event -- 3D rörelsehändelser (normalt spaceball)
 • SoKeyboardEvent -- tangentbordsknapp ned och upphändelser
 • SoMouseButtonEvent -- musknapp ned och upphändelser
 • SoSpaceballButtonEvent -- spaceballknapp ned och upphändelser

Python funktionen som kan registreras med addEventCallback() förväntar sig ett lexikon. Beroende på den övervakade händelsen så kan lexikonet innehålla olika nycklar.

För alla händelser så har den nycklarna:

 • Type -- händelsetypens namn d.v.s. SoMouseEvent, SoLocation2Event, ...
 • Time -- nuvarande tid som en sträng
 • Position -- en tupel med två heltal, musposition
 • ShiftDown -- en boolesk, sann om Skift var nedtryckt, annars falsk
 • CtrlDown -- en boolesk, sann om CTRL var nedtryckt, annars falsk
 • AltDown -- en boolesk, sann om Alt var nedtryckt, annars falsk


För alla knapphändelser, d.v.s. tangentbord, mus eller spaceball händelser

 • State -- En sträng 'UP' om knappen var uppe, 'DOWN' om den var nera eller 'UNKNOWN' för alla andra fall


För tangentbordshändelser:

 • Key -- tecknet för den nedtryckta tangenten


För musknappshändelser

 • Button -- den nedtryckta knappen, kan vara BUTTON1, ..., BUTTON5 eller ANY


För spaceballhändelser:

 • Button -- den nedtryckta knappen, kan vara BUTTON1, ..., BUTTON7 eller ANY


Och slutligen rörelsehändelser:

 • Förflyttning -- en tupel med tre flyttal
 • Rotation -- en kvaternion för rotationen, d.v.s. en tupel med fyra flyttal

Display keys pressed and Events command

This macro displays in the report view the keys pressed and all events command

App.newDocument()
v=Gui.activeDocument().activeView()
class ViewObserver:
  def logPosition(self, info):
    try:
      down = (info["Key"])
      FreeCAD.Console.PrintMessage(str(down)+"\n") # here the character pressed
      FreeCAD.Console.PrintMessage(str(info)+"\n") # list all events command
      FreeCAD.Console.PrintMessage("_______________________________________"+"\n")
    except Exception:
      None
 
o = ViewObserver()
c = v.addEventCallback("SoEvent",o.logPosition)

#v.removeEventCallback("SoEvent",c) # remove ViewObserver

Manipulera scengrafen i Python

Det är också möjligt att hämta och ändra scengrafen i Python, med 'pivy' modulen -- en Python bindning för Coin.

from pivy.coin import *        # load the pivy module
view = Gui.ActiveDocument.ActiveView  # get the active viewer
root = view.getSceneGraph()      # the root is an SoSeparator node
root.addChild(SoCube())
view.fitAll()

Pivy's Python API skapas med hjälp av verktyget SWIG. Då vi i FreeCAD använder några självskrivna noder så kan du inte skapa dem direkt i Python. Emellertid så är det möjligt att skapa en nod med dess interna namn. En instans av typen 'SoFCSelection' kan skapas med

type = SoType.fromName("SoFCSelection")
node = type.createInstance()

Lägga till och ta bort objekt till/från scengrafen

Addering av nya noder till scengrafen kan görass på detta sätt. Var noga med att alltid lägga till en SoSeparator för att innehålla geometrin, koordinaterna och materialinformationen på samma objekt. Följande exempel lägger till en röd linje från (0,0,0) till (10,0,0):

from pivy import coin
sg = Gui.ActiveDocument.ActiveView.getSceneGraph()
co = coin.SoCoordinate3()
pts = [[0,0,0],[10,0,0]]
co.point.setValues(0,len(pts),pts)
ma = coin.SoBaseColor()
ma.rgb = (1,0,0)
li = coin.SoLineSet()
li.numVertices.setValue(2)
no = coin.SoSeparator()
no.addChild(co)
no.addChild(ma)
no.addChild(li)
sg.addChild(no)

För att ta bort den, skriv bara:

sg.removeChild(no)

Saves the sceneGraph with a rotation in a series of 36 files in the X Y Z axis

import math
import time
from FreeCAD import Base
from pivy import coin

size=(1000,1000)
dirname = "C:/Temp/animation/"
steps=36
angle=2*math.pi/steps

matX=Base.Matrix()
matX.rotateX(angle)
stepsX=Base.Placement(matX).Rotation

matY=Base.Matrix()
matY.rotateY(angle)
stepsY=Base.Placement(matY).Rotation

matZ=Base.Matrix()
matZ.rotateZ(angle)
stepsZ=Base.Placement(matZ).Rotation

view=Gui.ActiveDocument.ActiveView
cam=view.getCameraNode()
rotCamera=Base.Rotation(*cam.orientation.getValue().getValue())

# this sets the lookat point to the center of circumsphere of the global bounding box
view.fitAll()

# the camera's position, i.e. the user's eye point
position=Base.Vector(*cam.position.getValue().getValue())
distance=cam.focalDistance.getValue()

# view direction
vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))

# this is the point on the screen the camera looks at
# when rotating the camera we should make this point fix
lookat=position+vec*distance

# around x axis
for i in range(steps):
  rotCamera=stepsX.multiply(rotCamera)
  cam.orientation.setValue(*rotCamera.Q)
  vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))
  pos=lookat-vec*distance
  cam.position.setValue(pos.x,pos.y,pos.z)
  Gui.updateGui()
  time.sleep(0.3)
  view.saveImage(dirname+"x-%d.png" % i,*size)

# around y axis
for i in range(steps):
  rotCamera=stepsY.multiply(rotCamera)
  cam.orientation.setValue(*rotCamera.Q)
  vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))
  pos=lookat-vec*distance
  cam.position.setValue(pos.x,pos.y,pos.z)
  Gui.updateGui()
  time.sleep(0.3)
  view.saveImage(dirname+"y-%d.png" % i,*size)

# around z axis
for i in range(steps):
  rotCamera=stepsZ.multiply(rotCamera)
  cam.orientation.setValue(*rotCamera.Q)
  vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))
  pos=lookat-vec*distance
  cam.position.setValue(pos.x,pos.y,pos.z)
  Gui.updateGui()
  time.sleep(0.3)
  view.saveImage(dirname+"z-%d.png" % i,*size)

Lägga till anpassade widgetar till gränssnittet

Du kan skapa anpassade widgetar med Qt designer, omvandla dem till ett python skript, och sedan ladda dem till FreeCAD gränssnittet med PyQt4.

Den pythonkod som producerats av Ui pythonkompilatorn (det verktyg som konverterar qt-designer .ui file till pythonkod) ser i allmänhet ut så här (det är enkelt, du kan även skriva det direkt i python):

class myWidget_Ui(object):
  def setupUi(self, myWidget):
    myWidget.setObjectName("my Nice New Widget")
    myWidget.resize(QtCore.QSize(QtCore.QRect(0,0,300,100).size()).expandedTo(myWidget.minimumSizeHint())) # sets size of the widget
 
    self.label = QtGui.QLabel(myWidget) # creates a label
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(50,50,200,24)) # sets its size
    self.label.setObjectName("label") # sets its name, so it can be found by name

  def retranslateUi(self, draftToolbar): # built-in QT function that manages translations of widgets
    myWidget.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("myWidget", "My Widget", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
    self.label.setText(QtGui.QApplication.translate("myWidget", "Welcome to my new widget!", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))

Allt du sedan behöver göra är att skapa en referens till FreeCAD's Qt fönster, sätta in en anpassad widget i det, och "omvandla" denna widget till din med den Ui kod vi just gjorde:

app = QtGui.qApp
FCmw = app.activeWindow() # the active qt window, = the freecad window since we are inside it
# FCmw = FreeCADGui.getMainWindow() # use this line if the 'addDockWidget' error is declared
myNewFreeCADWidget = QtGui.QDockWidget() # create a new dckwidget
myNewFreeCADWidget.ui = myWidget_Ui() # load the Ui script
myNewFreeCADWidget.ui.setupUi(myNewFreeCADWidget) # setup the ui
FCmw.addDockWidget(QtCore.Qt.RightDockWidgetArea,myNewFreeCADWidget) # add the widget to the main window

Adding a Tab to the Combo View

The following code allows you to add a tab to the FreeCAD ComboView, besides the "Project" and "Tasks" tabs. It also uses the uic module to load an ui file directly in that tab.

# create new Tab in ComboView
from PySide import QtGui,QtCore
#from PySide import uic

def getMainWindow():
  "returns the main window"
  # using QtGui.qApp.activeWindow() isn't very reliable because if another
  # widget than the mainwindow is active (e.g. a dialog) the wrong widget is
  # returned
  toplevel = QtGui.qApp.topLevelWidgets()
  for i in toplevel:
    if i.metaObject().className() == "Gui::MainWindow":
      return i
  raise Exception("No main window found")

def getComboView(mw):
  dw=mw.findChildren(QtGui.QDockWidget)
  for i in dw:
    if str(i.objectName()) == "Combo View":
      return i.findChild(QtGui.QTabWidget)
    elif str(i.objectName()) == "Python Console":
      return i.findChild(QtGui.QTabWidget)
  raise Exception ("No tab widget found")

mw = getMainWindow()
tab = getComboView(getMainWindow())
tab2=QtGui.QDialog()
tab.addTab(tab2,"A Special Tab")

#uic.loadUi("/myTaskPanelforTabs.ui",tab2)
tab2.show()
#tab.removeTab(2)

Enable or disable a window

from PySide import QtGui
mw=FreeCADGui.getMainWindow()
dws=mw.findChildren(QtGui.QDockWidget)

# objectName may be :
# "Report view"
# "Tree view"
# "Property view"
# "Selection view"
# "Combo View"
# "Python console"
# "draftToolbar"

for i in dws:
 if i.objectName() == "Report view":
  dw=i
  break

va=dw.toggleViewAction()
va.setChecked(True)    # True or False
dw.setVisible(True)    # True or False

Opening a custom webpage

import WebGui
WebGui.openBrowser("http://www.example.com")

Getting the HTML contents of an opened webpage

from PySide import QtGui,QtWebKit
a = QtGui.qApp
mw = a.activeWindow()
v = mw.findChild(QtWebKit.QWebFrame)
html = unicode(v.toHtml())
print html

Retrieve and use the coordinates of 3 selected points or objects

# -*- coding: utf-8 -*-
# the line above to put the accentuated in the remarks
# If this line is missing, an error will be returned
# extract and use the coordinates of 3 objects selected
import Part, FreeCAD, math, PartGui, FreeCADGui
from FreeCAD import Base, Console
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection() # " sel " contains the items selected
if len(sel)!=3 :
 # If there are no 3 objects selected, an error is displayed in the report view
 # The \r and \n at the end of line mean return and the newline CR + LF.
 Console.PrintError("Select 3 points exactly\r\n")
else :
 points=[]
 for obj in sel:
  points.append(obj.Shape.BoundBox.Center)

 for pt in points:
  # display of the coordinates in the report view
  Console.PrintMessage(str(pt.x)+"\r\n")
  Console.PrintMessage(str(pt.y)+"\r\n")
  Console.PrintMessage(str(pt.z)+"\r\n")

 Console.PrintMessage(str(pt[1]) + "\r\n")

List all objects

# -*- coding: utf-8 -*-
import FreeCAD,Draft
# List all objects of the document
doc = FreeCAD.ActiveDocument
objs = FreeCAD.ActiveDocument.Objects
#App.Console.PrintMessage(str(objs) + "\n")
#App.Console.PrintMessage(str(len(FreeCAD.ActiveDocument.Objects)) + " Objects" + "\n")

for obj in objs:
  a = obj.Name                       # list the Name of the object (not modifiable)
  b = obj.Label                      # list the Label of the object (modifiable)
  try:
    c = obj.LabelText                  # list the LabeText of the text (modifiable)
    App.Console.PrintMessage(str(a) +" "+ str(b) +" "+ str(c) + "\n") # Displays the Name the Label and the text
  except:
    App.Console.PrintMessage(str(a) +" "+ str(b) + "\n") # Displays the Name and the Label of the object

#doc.removeObject("Box") # Clears the designated object

List the dimensions of an object, given its name

for edge in FreeCAD.ActiveDocument.MyObjectName.Shape.Edges: # replace "MyObjectName" for list
  print edge.Length


Function resident with the mouse click action

Here with SelObserver on a object select

# -*- coding: utf-8 -*-
# causes an action to the mouse click on an object
# This function remains resident (in memory) with the function "addObserver(s)"
# "removeObserver(s) # Uninstalls the resident function
class SelObserver:
  def setPreselection(self,doc,obj,sub):        # Preselection object
    App.Console.PrintMessage(str(sub)+ "\n")     # The part of the object name

  def addSelection(self,doc,obj,sub,pnt):        # Selection object
    App.Console.PrintMessage("addSelection"+ "\n")
    App.Console.PrintMessage(str(doc)+ "\n")     # Name of the document
    App.Console.PrintMessage(str(obj)+ "\n")     # Name of the object
    App.Console.PrintMessage(str(sub)+ "\n")     # The part of the object name
    App.Console.PrintMessage(str(pnt)+ "\n")     # Coordinates of the object
    App.Console.PrintMessage("______"+ "\n")

  def removeSelection(self,doc,obj,sub):        # Delete the selected object
    App.Console.PrintMessage("removeSelection"+ "\n")

  def setSelection(self,doc):              # Selection in ComboView
    App.Console.PrintMessage("setSelection"+ "\n")

  def clearSelection(self,doc):             # If click on the screen, clear the selection
    App.Console.PrintMessage("clearSelection"+ "\n") # If click on another object, clear the previous object
s =SelObserver()
FreeCADGui.Selection.addObserver(s)            # install the function mode resident
#FreeCADGui.Selection.removeObserver(s)          # Uninstall the resident function

Other example with ViewObserver on a object select or view

App.newDocument()
v=Gui.activeDocument().activeView()
 
#This class logs any mouse button events. As the registered callback function fires twice for 'down' and
#'up' events we need a boolean flag to handle this.
class ViewObserver:
  def __init__(self, view):
    self.view = view
  
  def logPosition(self, info):
    down = (info["State"] == "DOWN")
    pos = info["Position"]
    if (down):
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Clicked on position: ("+str(pos[0])+", "+str(pos[1])+")\n")
      pnt = self.view.getPoint(pos)
      FreeCAD.Console.PrintMessage("World coordinates: " + str(pnt) + "\n")
      info = self.view.getObjectInfo(pos)
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Object info: " + str(info) + "\n")

o = ViewObserver(v)
c = v.addEventCallback("SoMouseButtonEvent",o.logPosition)

Finding-selecting all elements below cursor

from pivy import coin
import FreeCADGui

def mouse_over_cb( event_callback):
  event = event_callback.getEvent()
  pos = event.getPosition().getValue()
  listObjects = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getObjectsInfo((int(pos[0]),int(pos[1])))
  obj = []
  if listObjects:
    FreeCAD.Console.PrintMessage("\n *** Objects under mouse pointer ***")
    for o in listObjects:
      label = str(o["Object"])
      if not label in obj:
        obj.append(label)
    FreeCAD.Console.PrintMessage("\n"+str(obj))


view = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView

mouse_over = view.addEventCallbackPivy( coin.SoLocation2Event.getClassTypeId(), mouse_over_cb )

# to remove Callback :
#view.removeEventCallbackPivy( coin.SoLocation2Event.getClassTypeId(), mouse_over)

####
#The easy way is probably to use FreeCAD's selection.
#FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getObjectsInfo(mouse_coords)

####
#you get that kind of result :
#'Document': 'Unnamed', 'Object': 'Box', 'Component': 'Face2', 'y': 8.604081153869629, 'x': 21.0, 'z': 8.553047180175781

####
#You can use this data to add your element to FreeCAD's selection :
#FreeCADGui.Selection.addSelection(FreeCAD.ActiveDocument.Box,'Face2',21.0,8.604081153869629,8.553047180175781)

List the components of an object

# -*- coding: utf-8 -*-
# This function list the components of an object
# and extract this object its XYZ coordinates,
# its edges and their lengths center of mass and coordinates
# its faces and their center of mass
# its faces and their surfaces and coordinates
# 8/05/2014

import Draft,Part
def detail():
  sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()  # Select an object
  if len(sel) != 0:              # If there is a selection then
    Vertx=[]
    Edges=[]
    Faces=[]
    compt_V=0
    compt_E=0
    compt_F=0
    pas  =0
    perimetre = 0.0  
    EdgesLong = []

    # Displays the "Name" and the "Label" of the selection
    App.Console.PrintMessage("Selection > " + str(sel[0].Name) + " " + str(sel[0].Label) +"\n"+"\n")

    for j in enumerate(sel[0].Shape.Edges):                   # Search the "Edges" and their lengths
      compt_E+=1
      Edges.append("Edge%d" % (j[0]+1))
      EdgesLong.append(str(sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Length))
      perimetre += (sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Length)           # calculates the perimeter

      # Displays the "Edge" and its length
      App.Console.PrintMessage("Edge"+str(compt_E)+" Length > "+str(sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Length)+"\n")

      # Displays the "Edge" and its center mass
      App.Console.PrintMessage("Edge"+str(compt_E)+" Center > "+str(sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].CenterOfMass)+"\n")

      num = sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Vertexes[0]
      Vertx.append("X1: "+str(num.Point.x))
      Vertx.append("Y1: "+str(num.Point.y))
      Vertx.append("Z1: "+str(num.Point.z))
      # Displays the coordinates 1
      App.Console.PrintMessage("X1: "+str(num.Point[0])+" Y1: "+str(num.Point[1])+" Z1: "+str(num.Point[2])+"\n")

      try:
        num = sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Vertexes[1]
        Vertx.append("X2: "+str(num.Point.x))
        Vertx.append("Y2: "+str(num.Point.y))
        Vertx.append("Z2: "+str(num.Point.z))
      except:
        Vertx.append("-")
        Vertx.append("-")
        Vertx.append("-")
      # Displays the coordinates 2
      App.Console.PrintMessage("X2: "+str(num.Point[0])+" Y2: "+str(num.Point[1])+" Z2: "+str(num.Point[2])+"\n")

      App.Console.PrintMessage("\n")
    App.Console.PrintMessage("Perimeter of the form  : "+str(perimetre)+"\n") 

    App.Console.PrintMessage("\n")
    FacesSurf = []
    for j in enumerate(sel[0].Shape.Faces):                   # Search the "Faces" and their surface
      compt_F+=1
      Faces.append("Face%d" % (j[0]+1))
      FacesSurf.append(str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Area))

      # Displays 'Face' and its surface
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Surface "+str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Area)+"\n")

      # Displays 'Face' and its CenterOfMass
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Center "+str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].CenterOfMass)+"\n")

      # Displays 'Face' and its Coordinates
      FacesCoor = []
      fco = 0
      for f0 in sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Vertexes:            # Search the Vertexes of the face
        fco += 1
        FacesCoor.append("X"+str(fco)+": "+str(f0.Point.x))
        FacesCoor.append("Y"+str(fco)+": "+str(f0.Point.y))
        FacesCoor.append("Z"+str(fco)+": "+str(f0.Point.z))

      # Displays 'Face' and its Coordinates
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Coordinate"+str(FacesCoor)+"\n")

      # Displays 'Face' and its Volume
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Volume "+str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Volume)+"\n")
      App.Console.PrintMessage("\n")

    # Displays the total surface of the form
    App.Console.PrintMessage("Surface of the form   : "+str(sel[0].Shape.Area)+"\n")

    # Displays the total Volume of the form
    App.Console.PrintMessage("Volume of the form   : "+str(sel[0].Shape.Volume)+"\n")

detail()

List the PropertiesList

import FreeCADGui
from FreeCAD import Console
o = App.ActiveDocument.ActiveObject
op = o.PropertiesList
for p in op:
  Console.PrintMessage("Property: "+ str(p)+ " Value: " + str(o.getPropertyByName(p))+"\r\n")

Adding one Property "Comment"

import Draft
obj = FreeCADGui.Selection.getSelection()[0]
obj.addProperty("App::PropertyString","GComment","Draft","Font name").GComment = "Comment here"
App.activeDocument().recompute()

Search and data extraction

Examples of research and decoding information on an object.

Each section is independently and is separated by "############" can be copied directly into the Python console, or in a macro or use this macro. The description of the macro in the commentary.

Displaying it in the "View Report" window (View > Views > View report)

# -*- coding: utf-8 -*-
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import unicode_literals
 
# Exemples de recherche et de decodage d'informations sur un objet
# Chaque section peut etre copiee directement dans la console Python ou dans une macro ou utilisez la macro tel quel
# Certaines commandes se repetent seul l'approche est differente
# L'affichage se fait dans la Vue rapport : Menu Affichage > Vues > Vue rapport
#
# Examples of research and decoding information on an object
# Each section can be copied directly into the Python console, or in a macro or uses this macro
# Certain commands as repeat alone approach is different
# Displayed on Report view : Menu View > Views > report view
#
# rev:30/08/2014:29/09/2014:17/09/2015
 
from FreeCAD import Base
import DraftVecUtils, Draft, Part
 
mydoc = FreeCAD.activeDocument().Name                   # Name of active Document
App.Console.PrintMessage("Active docu   : "+(mydoc)+"\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
object_Label = sel[0].Label                        # Label of the object (modifiable)
App.Console.PrintMessage("object_Label  : "+(object_Label)+"\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
App.Console.PrintMessage("sel       : "+str(sel[0])+"\n\n")     # sel[0] first object selected
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
object_Name = sel[0].Name                        # Name of the object (not modifiable)
App.Console.PrintMessage("object_Name   : "+str(object_Name)+"\n\n")
##################################################################################
 
try:
  SubElement = FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()          # sub element name with getSelectionEx()
  element_ = SubElement[0].SubElementNames[0]              # name of 1 element selected
  App.Console.PrintMessage("elementSelec  : "+str(element_)+"\n\n")      
except:
  App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n\n")      
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
App.Console.PrintMessage("sel       : "+str(sel[0])+"\n\n")     # sel[0] first object selected
##################################################################################
 
SubElement = FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()            # sub element name with getSelectionEx()
App.Console.PrintMessage("SubElement   : "+str(SubElement[0])+"\n\n")  # name of sub element
##################################################################################

SubElement = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Length    # sub element or element name with getSelectionEx()
App.Console.PrintMessage("SubElement length: "+str(length)+"\n")     # length
##################################################################################

sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
i = 0
for j in enumerate(sel[0].Shape.Edges):                  # list all Edges
  i += 1
  App.Console.PrintMessage("Edges n : "+str(i)+"\n")
  a = sel[0].Shape.Edges[j[0]].Vertexes[0]
  App.Console.PrintMessage("X1       : "+str(a.Point.x)+"\n")   # coordinate XYZ first point
  App.Console.PrintMessage("Y1       : "+str(a.Point.y)+"\n")
  App.Console.PrintMessage("Z1       : "+str(a.Point.z)+"\n")
  try:
    a = sel[0].Shape.Edges[j[0]].Vertexes[1]
    App.Console.PrintMessage("X2       : "+str(a.Point.x)+"\n") # coordinate XYZ second point
    App.Console.PrintMessage("Y2       : "+str(a.Point.y)+"\n")
    App.Console.PrintMessage("Z2       : "+str(a.Point.z)+"\n")
  except:
    App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n")  
App.Console.PrintMessage("\n")  
##################################################################################
 
try:
  SubElement = FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()                    # sub element name with getSelectionEx()
  subElementName = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubElementNames[0]           # sub element name with getSelectionEx()
  App.Console.PrintMessage("subElementName : "+str(subElementName)+"\n")
  
  subObjectLength = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Length         # sub element Length
  App.Console.PrintMessage("subObjectLength: "+str(subObjectLength)+"\n\n")
  
  subObjectX1 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[0].Point.x     # sub element coordinate X1
  App.Console.PrintMessage("subObject_X1  : "+str(subObjectX1)+"\n")
  subObjectY1 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[0].Point.y     # sub element coordinate Y1
  App.Console.PrintMessage("subObject_Y1  : "+str(subObjectY1)+"\n")
  subObjectZ1 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[0].Point.z     # sub element coordinate Z1
  App.Console.PrintMessage("subObject_Z1  : "+str(subObjectZ1)+"\n\n")

  try:
    subObjectX2 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[1].Point.x   # sub element coordinate X2
    App.Console.PrintMessage("subObject_X2  : "+str(subObjectX2)+"\n")
    subObjectY2 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[1].Point.y   # sub element coordinate Y2
    App.Console.PrintMessage("subObject_Y2  : "+str(subObjectY2)+"\n")
    subObjectZ2 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[1].Point.z   # sub element coordinate Z2
    App.Console.PrintMessage("subObject_Z2  : "+str(subObjectZ2)+"\n\n")
  except:
    App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n\n")      

  subObjectBoundBox = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].BoundBox       # sub element BoundBox coordinates
  App.Console.PrintMessage("subObjectBBox  : "+str(subObjectBoundBox)+"\n")
  
  subObjectBoundBoxCenter = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].BoundBox.Center # sub element BoundBoxCenter
  App.Console.PrintMessage("subObjectBBoxCe: "+str(subObjectBoundBoxCenter)+"\n")
  
  surfaceFace = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Area            # Area of the face selected
  App.Console.PrintMessage("surfaceFace   : "+str(surfaceFace)+"\n\n")
except:
  App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n\n")      
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
surface = sel[0].Shape.Area                        # Area object complete
App.Console.PrintMessage("surfaceObjet  : "+str(surface)+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
CenterOfMass = sel[0].Shape.CenterOfMass                 # Center of Mass of the object
App.Console.PrintMessage("CenterOfMass  : "+str(CenterOfMass)+"\n")
App.Console.PrintMessage("CenterOfMassX  : "+str(CenterOfMass[0])+"\n")  # coordinates [0]=X [1]=Y [2]=Z
App.Console.PrintMessage("CenterOfMassY  : "+str(CenterOfMass[1])+"\n")
App.Console.PrintMessage("CenterOfMassZ  : "+str(CenterOfMass[2])+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
for j in enumerate(sel[0].Shape.Faces):                  # List alles faces of the object
  App.Console.PrintMessage("Face      : "+str("Face%d" % (j[0]+1))+"\n")
App.Console.PrintMessage("\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
volume_ = sel[0].Shape.Volume                       # Volume of the object
App.Console.PrintMessage("volume_     : "+str(volume_)+"\n\n")
##################################################################################
 
objs = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()

if len(objs) >= 1:
  if hasattr(objs[0], "Shape"):
    s = objs[0].Shape
  elif hasattr(objs[0], "Mesh"):   # upgrade with wmayer thanks #http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=22331
    s = objs[0].Mesh
  elif hasattr(objs[0], "Points"):
    s = objs[0].Points

#sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
#boundBox_= sel[0].Shape.BoundBox                     # BoundBox of the object
boundBox_= s.BoundBox                           # BoundBox of the object
App.Console.PrintMessage("boundBox_    : "+str(boundBox_)+"\n")
 
boundBoxLX = boundBox_.XLength                      # Length x boundBox rectangle
boundBoxLY = boundBox_.YLength                      # Length y boundBox rectangle
boundBoxLZ = boundBox_.ZLength                      # Length z boundBox rectangle
boundBoxDiag= boundBox_.DiagonalLength                  # Diagonal Length boundBox rectangle

App.Console.PrintMessage("boundBoxLX   : "+str(boundBoxLX)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxLY   : "+str(boundBoxLY)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxLZ   : "+str(boundBoxLZ)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxDiag  : "+str(boundBoxDiag)+"\n\n")

##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement                        # Placement Vector XYZ and Yaw-Pitch-Roll
App.Console.PrintMessage("Placement    : "+str(pl)+"\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement.Base                     # Placement Vector XYZ
App.Console.PrintMessage("PlacementBase  : "+str(pl)+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
oripl_X = sel[0].Placement.Base[0]                    # decode Placement X
oripl_Y = sel[0].Placement.Base[1]                    # decode Placement Y
oripl_Z = sel[0].Placement.Base[2]                    # decode Placement Z
 
App.Console.PrintMessage("oripl_X     : "+str(oripl_X)+"\n")
App.Console.PrintMessage("oripl_Y     : "+str(oripl_Y)+"\n")
App.Console.PrintMessage("oripl_Z     : "+str(oripl_Z)+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
rotation = sel[0].Placement.Rotation                   # decode Placement Rotation
App.Console.PrintMessage("rotation        : "+str(rotation)+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement.Rotation                   # decode Placement Rotation other method
App.Console.PrintMessage("Placement Rot     : "+str(pl)+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement.Rotation.Angle                # decode Placement Rotation Angle
App.Console.PrintMessage("Placement Rot Angle  : "+str(pl)+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
Rot_0 = sel[0].Placement.Rotation.Q[0]                  # decode Placement Rotation Q
App.Console.PrintMessage("Rot_0     : "+str(Rot_0)+ " rad , "+str(180 * Rot_0 / 3.1416)+" deg "+"\n")
 
Rot_1 = sel[0].Placement.Rotation.Q[1]                  # decode Placement Rotation 1
App.Console.PrintMessage("Rot_1     : "+str(Rot_1)+ " rad , "+str(180 * Rot_1 / 3.1416)+" deg "+"\n")
 
Rot_2 = sel[0].Placement.Rotation.Q[2]                  # decode Placement Rotation 2
App.Console.PrintMessage("Rot_2     : "+str(Rot_2)+ " rad , "+str(180 * Rot_2 / 3.1416)+" deg "+"\n")
 
Rot_3 = sel[0].Placement.Rotation.Q[3]                  # decode Placement Rotation 3
App.Console.PrintMessage("Rot_3     : "+str(Rot_3)+"\n\n")
##################################################################################
 
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
Yaw  = sel[0].Shape.Placement.Rotation.toEuler()[0]           # decode angle Euler Yaw (Z)
App.Console.PrintMessage("Yaw       : "+str(Yaw)+"\n")
Pitch = sel[0].Shape.Placement.Rotation.toEuler()[1]           # decode angle Euler Pitch (Y)
App.Console.PrintMessage("Pitch      : "+str(Pitch)+"\n")
Roll = sel[0].Shape.Placement.Rotation.toEuler()[2]           # decode angle Euler Roll (X)
App.Console.PrintMessage("Roll      : "+str(Roll)+"\n\n")
##################################################################################

import DraftGeomUtils
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
vecteur = DraftGeomUtils.findMidpoint(sel[0].Shape.Edges[0])       # find Midpoint
App.Console.PrintMessage(vecteur)
Draft.makePoint(vecteur)
##################################################################################

Manual search of an element with label

# Extract the coordinate X,Y,Z and Angle giving the label 
App.Console.PrintMessage("Base.x    : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Base.x)+"\n")
App.Console.PrintMessage("Base.y    : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Base.y)+"\n")
App.Console.PrintMessage("Base.z    : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Base.z)+"\n")
App.Console.PrintMessage("Base.Angle  : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Rotation.Angle)+"\n\n")
##################################################################################

PS: Usually the angles are given in Radian to convert :

 1. angle in Degrees to Radians :
  • Angle in radian = pi * (angle in degree) / 180
  • Angle in radian = math.radians(angle in degree)
 2. angle in Radians to Degrees :
  • Angle in degree = 180 * (angle in radian) / pi
  • Angle in degree = math.degrees(angle in radian)

Cartesian coordinates

This code displays the Cartesian coordinates of the selected item.

Change the value of "numberOfPoints" if you want a different number of points (precision)

numberOfPoints = 100                             # Decomposition number (or precision you can change)
selectedEdge = FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].copy() # select one element
points = selectedEdge.discretize(numberOfPoints)              # discretize the element
i=0
for p in points:                               # list and display the coordinates
  i+=1
  print i, " X", p.x, " Y", p.y, " Z", p.z

Other method display on "Int" and "Float"

import Part
from FreeCAD import Base

c=Part.makeCylinder(2,10)    # create the circle
Part.show(c)           # display the shape

# slice accepts two arguments:
#+ the normal of the cross section plane
#+ the distance from the origin to the cross section plane. Here you have to find a value so that the plane intersects your object
s=c.slice(Base.Vector(0,1,0),0) # 

# here the result is a single wire
# depending on the source object this can be several wires
s=s[0]

# if you only need the vertexes of the shape you can use
v=[]
for i in s.Vertexes:
  v.append(i.Point)

# but you can also sub-sample the section to have a certain number of points (int) ...
p1=s.discretize(20)
ii=0
for i in p1:
  ii+=1
  print i                       # Vector()
  print ii, ": X:", i.x, " Y:", i.y, " Z:", i.z    # Vector decode
Draft.makeWire(p1,closed=False,face=False,support=None) # to see the difference accuracy (20)

## uncomment to use
#import Draft
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # first transform the DWire in Wire     "downgrade"
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # second split the Wire in single objects  "downgrade"
#
##Draft.upgrade(FreeCADGui.Selection.getSelection(),delete=True) # to attach lines contiguous SELECTED use "upgrade"


# ... or define a sampling distance (float)
p2=s.discretize(0.5)
ii=0
for i in p2:
  ii+=1
  print i                       # Vector()
  print ii, ": X:", i.x, " Y:", i.y, " Z:", i.z    # Vector decode 
Draft.makeWire(p2,closed=False,face=False,support=None) # to see the difference accuracy (0.5)

## uncomment to use
#import Draft
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # first transform the DWire in Wire     "downgrade"
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # second split the Wire in single objects  "downgrade"
#
##Draft.upgrade(FreeCADGui.Selection.getSelection(),delete=True) # to attach lines contiguous SELECTED use "upgrade"

Select all objects in the document

import FreeCAD
for obj in FreeCAD.ActiveDocument.Objects:
  print obj.Name                # display the object Name
  objName = obj.Name
  obj = App.ActiveDocument.getObject(objName)
  Gui.Selection.addSelection(obj)        # select the object

Selecting a face of an object

# select one face of the object
import FreeCAD, Draft
App=FreeCAD
nameObject = "Box"               # objet
faceSelect = "Face3"              # face to selection
loch=App.ActiveDocument.getObject(nameObject) # objet
Gui.Selection.clearSelection()         # clear all selection
Gui.Selection.addSelection(loch,faceSelect)  # select the face specified
s = Gui.Selection.getSelectionEx()
#Draft.makeFacebinder(s)            #

Create one object to the position of the Camera

# create one object of the position to camera with "getCameraOrientation()"
# the object is still facing the screen
import Draft

plan = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraOrientation()
plan = str(plan)
###### extract data
a  = ""
for i in plan:
  if i in ("0123456789e.- "):
    a+=i
a = a.strip(" ")
a = a.split(" ")
####### extract data

#print a
#print a[0]
#print a[1]
#print a[2]
#print a[3]

xP = float(a[0])
yP = float(a[1])
zP = float(a[2])
qP = float(a[3])

pl = FreeCAD.Placement()
pl.Rotation.Q = (xP,yP,zP,qP)     # rotation of object
pl.Base = FreeCAD.Vector(0.0,0.0,0.0) # here coordinates XYZ of Object
rec = Draft.makeRectangle(length=10.0,height=10.0,placement=pl,face=False,support=None) # create rectangle
#rec = Draft.makeCircle(radius=5,placement=pl,face=False,support=None)          # create circle
print rec.Name

here same code simplified

import Draft
pl = FreeCAD.Placement()
pl.Rotation = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraOrientation()
pl.Base = FreeCAD.Vector(0.0,0.0,0.0)
rec = Draft.makeRectangle(length=10.0,height=10.0,placement=pl,face=False,support=None)

Find normal vector on the surface

This example show how to find normal vector on the surface by find the u,v parameters of one point on the surface and use u,v parameters to find normal vector

def normal(self):
  ss=FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].copy()#SubObjects[0] is the edge list
  points = ss.discretize(3.0)#points on the surface edge, 
       #this example just use points on the edge for example. 
       #However point is not necessary on the edge, it can be anywhere on the surface. 
  face=FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[1]
  for pp in points:
   pt=FreeCAD.Base.Vector(pp.x,pp.y,pp.z)#a point on the surface edge
   uv=face.Surface.parameter(pt)# find the surface u,v parameter of a point on the surface edge
   u=uv[0]
   v=uv[1]
   normal=face.normalAt(u,v)#use u,v to find normal vector
   print normal
   line=Part.makeLine((pp.x,pp.y,pp.z), (normal.x,normal.y,normal.z))
   Part.show(line)

Read And write one Expression

import Draft
doc = FreeCAD.ActiveDocument

pl=FreeCAD.Placement()
pl.Rotation.Q=(0.0,-0.0,-0.0,1.0)
pl.Base=FreeCAD.Vector(0.0,0.0,0.0)
obj = Draft.makeCircle(radius=1.0,placement=pl,face=False,support=None)  # create circle

print obj.PropertiesList                          # properties disponible in the obj

doc.getObject(obj.Name).setExpression('Radius', u'2mm')          # modify the radius
doc.getObject(obj.Name).setExpression('Placement.Base.x', u'10mm')     # modify the placement 
doc.getObject(obj.Name).setExpression('FirstAngle', u'90')         # modify the first angle
doc.recompute()

expressions = obj.ExpressionEngine                     # read the expression list
print expressions

for i in expressions:                           # list and separate the data expression
  print i[0]," = ",i[1]


Get the normal vector of a suface from a STL file

def getNormal(cb):
  if cb.getEvent().getState() == coin.SoButtonEvent.UP:
    pp = cb.getPickedPoint()
    if pp:
      vec = pp.getNormal().getValue()
      index = coin.cast(pp.getDetail(), "SoFaceDetail").getFaceIndex()
      print ("Normal: {}, Face index: {}".format(str(vec), index))

from pivy import coin
meth=Gui.ActiveDocument.ActiveView.addEventCallbackPivy(coin.SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(), getNormal)

you are done then run for quit:

Gui.ActiveDocument.ActiveView.removeEventCallbackPivy(coin.SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(), meth)