Current stable version: 0.19.3

Välj önskad plattform

Utvecklingsversioner

FreeCAD utvecklas hela tiden! Vill du testa utvecklingsutgåvan? För MacOS, Windows, Linux (AppImage) eller som källkod, se FreeCAD weekly builds page.

Extra moduler och makron

FreeCAD-gemenskapen erbjuder en stor bredd av extra moduler och makron. De kan lätt installeras direkt inifrån FreeCAD med hjälp av Tilläggshanterare.