Nuvarande stabil version: 0.18.4

Välj önskad plattform

Windows

Windows

Mac

Mac

64-Bit

Utvecklingsversioner

FreeCAD utvecklas hela tiden! Vill du testa utvecklingsutgåvan? För MacOS, Windows, Linux (AppImage) eller som källkod, se FreeCAD sida för utgåvor.

Extra moduler och makron

FreeCAD-gemenskapen erbjuder en stor bredd av extra moduler och makron. De kan lätt installeras direkt inifrån FreeCAD med hjälp av Tilläggshanterare.