Current stable version: 0.19.2

Wybierz żądaną platformę

Wersje rozwojowe

Rozwój programu FreeCAD jest nieustannie aktywny! Chcesz sprawdzić najnowszą wersję wydania? Dla MacOS, Windows, Linux (AppImage) lub kodu źródłowego, zobacz stronę FreeCAD weekly builds page.

Dodatkowe moduły i makrodefinicje

Społeczność FreeCAD dostarcza mnóstwa dodatkowych modułów i makr. Można je teraz łatwo zainstalować bezpośrednio z poziomu programu FreeCAD za pomocą Menedżer dodatków.