Current stable version: 0.19.2

Odaberite Vašu željenu platformu

Verzije u razvoju

FreeCAD razvoj je uvijek aktivan! Da li želite provjeriti zadnju razvojnu verziju? Za MacOS, Windows, Linux (AppImage) i source code, pogledajte FreeCAD weekly builds page.

Dodatni moduli i makronaredbe

FreeCAD zajednica pruža obilje dodatnih modula i makronaredbi. Oni se sada lako mogu instalirati izravno iz FreeCAD-a pomoću Addon manager.